Cookies
Sommige websites slaan op uw computer informatie op in een klein tekstbestand. Een dergelijk bestand wordt een cookie genoemd.

Er zijn verschillende typen cookies en u kunt instellen dat sommige, geen of alle cookies op de computer mogen worden opgeslagen. Als u helemaal geen cookies toestaat, kunt u sommige websites mogelijk niet bekijken en bepaalde voorzieningen niet gebruiken (zoals lokale nieuws- en weerberichten of beurskoersen).

Hoe cookies worden gebruikt
Een cookie is een bestand dat door een website wordt gemaakt en dat op uw computer wordt opgeslagen. Hierin wordt onder andere informatie opgeslagen over uw voorkeuren wanneer u die site bezoekt. Als u bijvoorbeeld op de website van een luchtvaartmaatschappij naar een bepaalde vlucht informeert, kan de site een cookie maken dat de vluchtgegevens bevat. Of de cookie bevat alleen informatie over welke pagina's van de site u hebt bezocht, zodat de weergave van de site de volgende keer voor u kan worden aangepast.

In cookies kunnen ook persoonlijk identificeerbare gegevens worden opgeslagen. Persoonlijk identificeerbare gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren en met u contact op te nemen, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw huis- of werkadres, of uw telefoonnummer. Een website heeft echter alleen toegang tot de persoonlijk identificeerbare gegevens die u opgeeft. Uw e-mailadres kan bijvoorbeeld alleen door een website worden bepaald als u het opgeeft. Een website heeft evenmin toegang tot andere gegevens op uw computer. Op www.galeries.nl wordt alleen uw gebruikersnummer in de cookie opgeslagen, geen persoonlijke gegevens.

Een cookie die op uw computer is opgeslagen, kan alleen worden gelezen door de website waardoor de cookie is gemaakt.

Permanente cookies
Een permanente cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en dat blijft bestaan wanneer u de browser afsluit. De cookie kan door de website die de cookie heeft gemaakt, worden gelezen als u de site opnieuw bezoekt.

Tijdelijke cookies
Een tijdelijke cookie wordt alleen voor de huidige browsersessie opgeslagen en wordt van de computer verwijderd wanneer u de browser sluit.

Directe en indirecte cookies
Een directe cookie is een cookie die is gemaakt op of die is verzonden naar de website die u momenteel bekijkt. Deze cookies worden vaak gebruikt om informatie op te slaan, zoals uw voorkeuren wanneer u die site bezoekt. Een indirecte cookie is gemaakt op of verzonden naar een andere website dan de website die u momenteel bekijkt. Indirecte websites bieden informatie aan op de website die u bekijkt. Op veel websites worden bijvoorbeeld advertenties van indirecte websites gebruikt. Deze indirecte websites gebruiken mogelijk cookies. Dit type cookie wordt veelal gebruikt om uw gebruik van webpagina's bij te houden voor reclame- en andere marketingdoeleinden. Indirecte cookies kunnen permanent of tijdelijk zijn.

Beschikbare opties bij het werken met cookies
In veel browsers is het gebruik van cookies standaard toegestaan, maar bij sommige worden ze standaard geblokkeerd. U kunt echter in de (privacy-)instellingen opgeven dat u door de browser om bevestiging moet worden gevraagd voordat een cookie op de computer wordt geplaatst, zodat u de cookie kunt accepteren of blokkeren. U kunt ook opgeven dat er door uw browser geen cookies mogen worden geaccepteerd. In dat geval kunt u niet als geregistreerde bezoeker op www.galeries.nl worden herkend, waardoor u niet alle pagina's kunt bekijken.

U kunt de (privacy-)instellingen van uw browser gebruiken om op te geven hoe cookies van afzonderlijke websites of van alle websites door uw browser moeten worden behandeld. U kunt de (privacy-)instellingen ook aanpassen door een bestand met aangepaste privacy-instellingen te importeren of door aangepaste privacy-instellingen op te geven voor alle websites of voor afzonderlijke websites.

De privacy-instellingen zijn alleen van toepassing op websites in de internet-zone.

Er zijn tegenwoordig vele soorten browsers: Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari (Apple), Opera ... Hoe de instellingen precies werken hangt van de browser af. Kijk in de menu-opties waar u moet zijn voor de instellingen.

Voorbeeld aanpassen in Internet Explorer via de menubalk: Extra: Internet-opties