Karelse van der Meer Architecten


Over de expositie

In de reeks ‘Hedendaagse Architecten’ besteedt het ACN aandacht aan architecten die zich landelijk profileren, maar die in Nijmegen of omgeving een opvallend gebouw ontwierpen. Nu besteed het ACN aandacht aan het werk van Karelse van der Meer Architecten n.a.v. de bouw van de Verkeerspost Nijmegen. Deze expositie gaat een relatie aan met de lezing in de lezingenreeks ‘Het Nijmeegse Gebouw III’ waar de lezing over de Verkeerspost Nijmegen deel van uitmaakte. De Verkeerspost Nijmegen is het markante gebouw op de kruising van de Waal en het Maaswaalkanaal. ‘De Walvis’ zoals het gebouw al wordt genoemd regelt vanaf 2 juli het scheepvaartverkeer rond Nijmegen. De positie van het gebouw – op de oever nabij het uiteinde van de landtong – is bepaald door het zicht op de locatie. Vanuit de verkeerspost moeten de waterwegen zo goed mogelijk te zien zijn. Het gebouw ligt buitendijks en omdat het gebied zo nu en dan onder water komt te staan is het gebouw opgetild. Om het rivierenlandschap zo min mogelijk aan te tasten, staat het gebouw niet op kolommen maar op een enkele, betonnen poot en is de vorm van de poot afgeleid van de stromingsrichting van de rivier. Het is een bewuste keus om de nieuwe post als een baken – een autonoom object – op de landtong te positioneren. Om die reden is het gebouw, dat drie lagen telt, behandeld als een volume. Aan de voorzijde in dit volume is een horizontale snede aangebracht, het venster voor de operationele ruimte, de hoofdfunctie van het geheel. Vanuit deze ruimte wordt de situatie op het water zowel door de radar als door het menselijk oog in de gaten gehouden. De operationele ruimte, die ca. tien meter boven het maaiveld ligt, biedt plaats aan vijf werkplekken, plus drie reserveplekken. Om vanaf deze plekken optimaal zicht op het water te hebben, mogen in deze ruimte geen tot zo weinig mogelijk kolommen en andere visuele ‘obstakels’ komen. Dit gegeven is een belangrijk uitgangspunt geweest bij het architectonische en vooral constructieve ontwerp van het gebouw. De gevel van het operationele deel van het gebouw bestaat grotendeels uit glas (de horizontale snede in het volume). Het glas is t.o.v. de gevel teruggelegd om de zoninstraling te weren en schuin geplaatst om reflectie te voorkomen, tevens ontstaat er door het terugplaatsen van het glas een glazenwas balkon. Om het autonome karakter te versterken is het gebouw bekleed met titanium beplating. De bekleding zorgt voor een zeer divers aanzien bij verschillende weersomstandigheden. Voor de lezing over de Verkeerspost Nijmegen was veel belangstelling. Het ACN heeft daarom een tweede avond georganiseerd. Beide avonden waren uitverkocht. De reacties waren ook zeer positief. Dit gaf de doorslag om Karelse van der Meer als bureau uit te nodigen om een expositie in te richten in het ACN. In de expositie zal aandacht besteed worden aan het ontstaan van het bureau, de samenstelling, de ideologie en werkwijze van het bureau en aan een aantal spraakmakende actuele ontwerpen van het bureau. Hoogst waarschijnlijk zal ook de Verkeerspost Nijmegen deel van deze expositie uitmaken.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 25 jan 2004
Architectuur Centrum Nijmegen - ACN
Ridderstraat 27
6511 TM Nijmegen
024-3244382

open: wo t/m zo 13.00-17.00 & 1ste do van de maand van 19.00 -21.00 uur, gesloten tijdens 25 & 26 december, 1 januari en de maand augustus, gratis entree


Kunstenaar