Nicolas Provost: Cinematics


Over de expositie

Naast hun plastische waarde leggen de werken van Nicolas Provost (1969, Ronse) momenten van vlammende emoties bloot. Provosts leeuw, hert, vlinder en strijd gaan verder dan diep intellectuele experimentele producties (Douglas Gordon, Martin Arnold of Mathias Müller) en kneden het materiaal - shots die door ons cinematografisch ideeëngoed worden herkend of voor de gelegenheid gefilmde beelden - om tot een zintuiglijke schok. Deze schok ontspruit gelijktijdig aan de confrontatie met dingen, schepsels, anderen en zichzelf, maar ook met de materie zelf van de werken. Op die manier creëert Provost films volgens de artificiële fabricagemethode (met gebruik van het spiegelbeeld) en ook visuele gedichten – filmgedichten – die opgebouwd worden rond een geluksmoment dat de tijd even doet stilstaan; een strijd tussen twee lichamen die samensmelten om vervolgens uiteengereten te worden (Bataille), een hinde die plots verschijnt aan in een mechanisch universum verstrikte kinderen (Oh dear!), de zwerfdrift van een oneindig triest personage vermomd als leeuw (Yellow Mellow), de metamorfose en verdwijning van een gedrapeerd, gesluierd vrouwenlichaam dat bij aanraking met de grond letterlijk 'explodeert' (Papillon d'Amour). Het onverwachte werpt zich op en sorteert een uniek poëtisch effect.

Deze sublieme momenten van emotie komen op de tentoonstelling in de Tim Van Laere Gallery op ongeëvenaarde wijze tot wasdom. De films van Provost zijn van het witte doek van de festivals, waar zij succes en erkenning kenden, afgedaald en logischerwijze tot volwaardige 'doeken' verworden. Ze ontwikkelen zich als iconen, schilderijen in beweging, die hun relatie met de materie, de ruimte en de toeschouwer opnieuw interpreteren. Maar Provost gaat verder dan zijn werken in een andere ruimte te plaatsen, hij legt ze ook stil; zijn stills brengen in één momentopname de emotionele essentie van de films, waaraan ze onttrokken zijn, samen en door hun aanwezigheid kan de confrontatie van materies, tussen onbeweeglijkheid en beweging, ook na de projecties, na de visies blijven doorwerken. Door de keuze om zijn werk tentoon te stellen en te laten coëxisteren in eenzelfde ruimte weet Provost één van zijn artistieke intenties perfect duidelijk te maken: hij zet aan tot nadenken over de complexe relatie die tussen de visuele kunsten en de cinematografische ervaring bestaat (en blijft voortbestaan).


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 7 mei 2005
Tim Van Laere Gallery
Jos Smolderenstraat 50
B-2000 Antwerpen
+32-3-2571417

open: di t/m za 13.00-18.00


Kunstenaar

Nicolas Provost