Valkhof in beeld


Over de expositie

Ruim tweeduizend jaar geleden vestigden de Bataven zich op de Valkhofheuvel en stichtten een nederzetting die zich uitstrekte van het puntje van de stuwwal aan de Waal tot voorbij de huidige St. Jorisstraat. Een paar eeuwen later waren het de Romeinse soldaten die op deze plek een legerkamp bouwden en in de Vroege Middeleeuwen koos Karel de Grote voor de heuvel om zijn keizerlijk paleis te bouwen. Vanaf dat moment hebben talrijke vorsten en andere hoog geplaatsten het de moeite waard gevonden zich al dan niet tijdelijk te vestigen op de Valkhofheuvel. Ze omringden zich met muren en Nijmegen zelf veranderde ook in een afgesloten vestingstad. Tot het einde van de achttiende eeuw was de Valkhofburcht beeldbepalend voor het noordoosten van Nijmegen. Met de sloop van de burcht in 1797 brak er een nieuwe periode aan: die van de parkencultuur. De aanleg van de Waalbrug in 1936 heeft het ruimtelijk beeld van het Valkhof en zijn omgeving (opnieuw) ingrijpend veranderd.

In de expositie "Valkhof in beeld" wordt de stormachtige geschiedenis en de verschillende verschijningsvormen van de plek getoond in tekst, kaartbeelden en referenties. Ook wordt zichtbaar welke elementen uit de geschiedenis vandaag de dag nog een rol spelen. De Valkhofheuvel en zijn omgeving blijft ook in toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen extra interessant dankzij de enorme gelaagdheid van de plek.

Opening door wethouder Ton Hirdes.

Rondleiding Valkhofpark
Op zaterdag 19 maart houdt Antoon Kuhlmann, gemeente Nijmegen, een rondleiding door het Valkhofpark. Er zijn drie rondes: 12.00 uur, 13.00 uur en 14.00 uur. Deelname is gratis. Verzamelen voor Museum Het Valkhof.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 17 apr 2005
Architectuur Centrum Nijmegen - ACN
Ridderstraat 27
6511 TM Nijmegen
024-3244382

open: wo t/m zo 13.00-17.00 & 1ste do van de maand van 19.00 -21.00 uur, gesloten tijdens 25 & 26 december, 1 januari en de maand augustus, gratis entree


Kunstenaar