Van der Werff werven: De scheepswerven van Van der Werf(f) Friesland

 
Werf aan de Noorderdwarsvaart, Drachten circa 1920

Over de expositie

Het gaat om een twintigtal schilderijen van de hand van Peter van der Werff (1933) die de werven van zijn familie in beeld heeft gebracht. De schilderijen laten zien hoe de werven zo’n 100 jaar geleden eruit hebben gezien. Alle werven zijn door Peter van der Werff, zoals hij zelf zegt, geschilderd op een wijze die zoveel mogelijk de historische werkelijkheid weergeeft. Veel oude foto’s heeft hij als inspiratiebron gebruikt. Daarnaast heeft hij met veel mensen gesproken die destijds om en nabij de werven gewoond en/of gewerkt hebben. Zo ontstond er voor Peter een nagenoeg compleet beeld hoe in die tijd de werven in hun omgeving eruit gezien moeten hebben.

Het begon in 1759 aan de Noorderdwarsvaart in Drachten. In de loop van de eeuwen heeft de familie van der Werf(f) het aantal werven fors uitgebreid.
Uiteindelijk is de familie op zo’n 30 werven actief geweest op verschillende locaties in Friesland. Om een paar locaties te noemen; Drachten, Gorredijk, Leeuwarden, Warga, Workum, de werf die sinds 1693 bestaat, Staveren, Harlingen en Lemmer. De werven van eerstgenoemde plaatsen bouwden schepen voor de binnenvaart, de laatste drie bouwden stalen zeeschepen. Aanvankelijk bouwt men houten schepen bedoeld voor de beroepsvaart. Tjalken, skûtsjes en bootjes voor vissers en boeren zijn hier voorbeelden van. Later gaat men over op staalbouw en wordt ook de pleziervaart belangrijk. Sommige werven bestaan nog, zijn met hun tijd meegegaan en hebben zich toegelegd op pleziervaart. De werf in Workum is de enige werf nog met een oude scheepshelling die vrijwel in oorspronkelijke staat is zoals die in de 18de eeuw is gebouwd.
De tentoonstelling geeft een boeiend overzicht hoe de scheepswerven in de vorige eeuw eruit gezien hebben. Daarnaast wordt een aantal schilderijen geëxposeerd van landschappen en dorpsgezichten in Friesland.

Peter van der Werff (1933) is autodidact op het gebied van de schilderkunst. Hij studeerde geografie aan de Rijks Universiteit te Utrecht. In de negentiger jaren is hij weer begonnen met schilderen en heeft het initiatief genomen om de werven te schilderen. Water en schepen zijn, gezien zijn afstamming, uiteraard belangrijke thema’s in zijn werk.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 4 sep 2005
Museum Dr8888
Museumplein 2
9203 DD Drachten
0512-515647

open: di t/m zo 11.00-17.00, entree € 10,00 (+ toeslag)