Tentoonstelling Menselijk, al te menselijk: 15 jaar Nederlands Portretschap

 
Irma Braat
 
Helma Finze
 
José Walinga

Over de expositie

Expositie van 21 leden van het Nederlands Portretschap. Deze vereniging van portrettisten viert met deze tentoonstelling haar derde lustrum. De expositie kreeg de titel Menselijk, al te menselijk mee: een motto dat de presentaties van het Nederlands Portretschap kenmerkt. Zelf zeggen de deelnemers daarover het volgende: “Het is misschien pretentieus om deze poëtische bewoording, tevens de titel van een vermaard werk van Nietzsche, te verbinden aan een tentoonstelling van hedendaagse portretten. Maar de woorden zijn gevoelsmatig zo adequaat, dat we ervoor hebben gekozen. Menselijk is namelijk het juiste adjectief dat recht doet aan de essentie van het portret in al zijn facetten. De maker van het portret geeft naast de tijd en het licht zichzelf en de ander in alle menselijkheid weer. Het welslagen van het portret hangt af van de noodzakelijke begenadigde momenten, waarin er werkelijk iets met de kunstenaar en de afgebeelde persoon gebeurt. En dan komt er nog de nodige vakkundigheid en doortastendheid aan te pas om ervoor te zorgen dat het portret de moeite waard is om er in bredere kring aandacht voor te vragen.”

Zeven beeldhouwers en veertien schilders en tekenaars presenteren hun menselijkheid door middel van hun passie voor het portret in deze tentoonstelling. Het zijn: de beeldhouwers Adriana Groot, Anna Hulzink, Sonja van Londen, Hanneke de Munck, Marian Sanders, Jet Schepp en José Walinga.

De exposerende portretschilders zijn Marius Abeling, Irma Braat, Helma Finze, Vera Jongejan, Frank Leenhouts, Brigitte Mulders, Bert Osinga, Ineke Pijn, Joanna Quispel, Wendelien Schönfeld, Kris Spinhoven, Janneke Tangelder, Alex Verduijn den Boer en Maarten Welbergen.

Opening door Joris Kwast, auteur en eigenaar van projectbureau Cultuurconcept.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 26 jun 2007
Haagse Kunstkring
Denneweg 64
2514 CJ Den Haag
070-3647585

open: woensdag t/m vrijdag 12.00-17.00, zaterdag en zondag 13.00-17.00