Matthijs Bosman, Marjan Teeuwen en JCJ Vanderheyden: A never ending start

 
Matthijs Bosman
 
Matthijs Bosman
 
Matthijs Bosman
 
Matthijs Bosman
 
Marjan Teeuwen
 
Marjan Teeuwen

Over de expositie

Voordat het SM’s zijn mooie locatie aan de Magistratenlaan verlaat, nodigt het drie prominente Bossche kunstenaars uit een presentatie te maken in de ‘kabinetten’ van het museum: Matthijs Bosman (1976), Marjan Teeuwen (1953) en JCJ Vanderheyden (1928). De drie - generaties - kunstenaars delen niet alleen dezelfde woonplaats, ook in hun werkwijze en thematiek zijn overeenkomsten. Toch gaat ieder op zijn eigen manier om met het concept, de betekenis van het beeld en het creatieve proces. Van hermetisch conceptueel (JCJ Vanderheyden) tot procesmatig en geladen (Marjan Teeuwen) tot plagerig en speels (Matthijs Bosman). Alle drie betrekken nadrukkelijk hun ateliersituatie in hun werk. De expositie is geen standaard tentoonstelling. In plaats van voltooide werken te presenteren, nemen de kunstenaars hun intrek in het museum en voeren daar ter plekke hun werk uit. De tentoonstelling heeft dan ook geen opening maar een receptie aan het eind van de tentoonstellingsperiode.

Matthijs Bosman grijpt deze gelegenheid aan om het museum aan de buitenkant te transformeren tot een circustent. Het gebouw wordt van kleurige scheerlijnen voorzien, waarmee niet alleen de rol van het museum in de spektakelmaatschappij ter discussie wordt gesteld, maar tevens met een knipoog wordt geprobeerd het museum op zijn huidige locatie aan de Magistratenlaan te houden. Binnen is 'zijn' kabinet omgevormd tot een circuspiste waar gewerkt wordt aan een voorstelling van 'Circus Parsprototo' op zondag 15 februari 2009. In de piste zijn rekwisieten en posters te zien en er vinden regelmatig try-outs van de acts plaats.

Marjan Teeuwen heeft als ode aan het gebouw haar installatie spectaculair opgehoogd tot in het dak van het museum. Bezoekers kunnen in de ronding van het sheddak getuige zijn van de opbouw van een installatie (een keurig archief in witten en zwarten, samengesteld uit bouwafval), wat resulteert in een vervreemdende ruimte waar orde en chaos, verwoesting en opbouw, hand in hand gaan. Marjan Teeuwen verwierf bekendheid met autonome foto's van stapelingen afkomstig van verwoeste huizen en huisraad. Na haar eerdere succesvolle ingreep in een slooppand (de IJsbeer, september 2008) als decor voor drie installaties en daaruit voortvloeiende foto's, gaat Teeuwen opnieuw nadrukkelijk de relatie aan met bestaande architectuur. Hierdoor krijgt haar spel met diepte, kijklijnen en materialen een nieuwe gelaagdheid.

JCJ Vanderheyden keert in zijn installatie 'Spiegelreflex' terug naar oude fascinaties. Het kabinet is opgedeeld in een zwarte ruimte waar drie grote foto's met uitzichten als cinemadoeken hangen en in een kleiner grijs gedeelte waar aan de bezoeker oneindige doorzichten worden geboden. Met spiegels en een camera met live projectie wordt de tentoonstellingruimte tot in het oneindige vermenigvuldigd. Er worden diverse media ingezet om de werkelijkheid te reproduceren en te reflecteren in deze ruimte. Ook zullen er enkele oudere werken uit zijn oeuvre te zien zijn, die vertrouwde onderwerpen als doorzicht/uitzicht, representatie en originaliteit bevatten en daarmee de installatie van een voor JCJ Vanderheyden typerende (historische) continuïteit voorzien.

Deze drie kunstenaars delen niet alleen dezelfde woonplaats, ook in hun werkwijze en thematiek zijn overeenkomsten. Drie generaties die elk op hun eigen wijze omgaan met het concept, de betekenis van het beeld, de manier van hoe er naar kunst gekeken wordt en het creatieve proces zelf op geheel eigen wijze in hun werk betrekken. Van streng conceptueel (JCJ Vanderheyden) tot procesmatig en geladen (Marjan Teeuwen) tot plagerig en speels (Matthijs Bosman). Ook speelt bij alle drie nadrukkelijk de ateliersituatie een rol in het werk. De tentoonstelling zal geen standaard tentoonstelling zijn maar een groeiend proces tonen en de werkwijzen van deze drie kunstenaars optimaal tot hun recht laten komen. In plaats van voltooide werken te presenteren, nemen de kunstenaars hun intrek in het museum om daar ter plekke hun werk uit te voeren. De tentoonstelling heeft dan ook geen opening maar een receptie aan het eind van de tentoonstellingsperiode, opgeluisterd met een circusvoorstelling.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 15 feb 2009
Design Museum Den Bosch
De Mortel 4
5211 Den Bosch
073-6273680

open: Openingstijden:, maandag gesloten (behalve op feestdagen), dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00, , Gesloten op Nieuwjaarsdag, met Carnaval, Koninginnedag en Eerste Kerstdag


Galeries.nl is na een afwezigheid van een half jaar sinds begin mei 2018 weer in de lucht. Om te helpen de site up-to-date te houden hebben diverse vrijwilligers zich reeds aangemeld:
- Willemijn Vesseur
- Sascia Vos
- José Jonkergouw
- Ron Schöningh

Wilt u ook als vrijwilliger helpen om actuele exposities toe te voegen? Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius