Verwantschap & Eigenheid. Belgische en Nederlandse kunst, 1890-1945


Over de expositie

De moderne beeldende kunst vertoont in BelgiŰ een ander verloop dan in Nederland. Toch vallen er raakpunten en parallellen op die gemeenschappelijke trekken doen vermoeden. Beide landen kenden momenten van be´nvloeding, maar tegelijk zijn er ook kunstwerken te vinden die, hoewel los van elkaar ontstaan, toch een zekere gelijkenis tussen de twee landen illustreren. Verwantschap & Eigenheid wil een zo representatief mogelijk overzicht bieden van die verschillende dialogen tussen Noord en Zuid. Hierbij kon gedeeltelijk worden gesteund op historisch vaststaande of bewijsbare feiten zoals contacten en be´nvloeding. In de meeste gevallen echter drongen geheel nieuwe en soms zelfs provocerende combinaties zich op. Op die manier wordt de kunstgeschiedenis de mogelijkheid van nog niet eerder geformuleerde inzichten aangereikt of wordt op zijn minst stof tot onderzoek en discussie geboden. Verwantschap & Eigenheid wil dus geen synthese van kennis zijn, geen eindpunt, maar een begin waarin perspectieven worden geopend.
Maar nog belangrijker dan het bieden van verrassingen, is het tegemoetkomen aan het kijkplezier van de bezoeker. In een tentoonstelling zijn werken elkaar nog nooit zo dicht genaderd; ze worden zelfs met twee gepresenteerd, waarbij een zeer strenge selectie maakt dat de leek, evenzeer als de kenner de vergelijkingen kan lezen: de tentoonstelling wil zo dienstbaar mogelijk zijn aan de toeschouwer. Men zal zodoende uitgenodigd worden om scherper te kijken; maar ook zal men telkens opnieuw, doorheen de verwantschappen, stoten op het eigene van de kunstenaars en van de Belgische en Nederlandse kunst, want hoe groter de overeenkomst, hoe duidelijker tegelijk de verschillen worden. Alvast wordt de mogelijkheid geboden om op een prettige en toch wezenlijke manier de eigen kunst te zien en de kunst van een buurland via de eigen kunst te leren kennen.
Meer dan negentig werken werden voor dit originele concept bijeengebracht: het merendeel schilderijen, aangevuld met sculptuur, prenten en tekeningen. Kapitale werken wisselen af met verwaarloosd werk, grote namen met nog te ontdekken onbekenden. Hier en daar werden de vergelijkingen vermengd met apart fungerende kunstwerken: die getuigen vooral van de assimilatie van sommige kunstenaars door de kunstgeschiedenis van het buurland, terwijl ze vaak in eigen land vergeten zijn. Het geheel biedt een ongewone reis door de geschiedenis van stijlen en stromingen: vanaf de postimpressionistische en symbolistische periode over het expressionisme en de verschillende avant-gardes tot de realistische tendensen van voor en tijdens de oorlog. Hoewel de tentoonstelling, door het uitgangspunt van een zo groot mogelijke leesbaarheid, erg moeilijk te realiseren was, konden belangrijke hiaten vermeden worden.
Korte, duidelijke teksten bieden de bezoeker de nodige aanwijzingen en informatie. Een begeleidende brochure en een rijk ge´llustreerde en verklarende catalogus volgen de tentoonstelling getrouw.

Toegangsprijs: Ç 6,00.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 16 jun 2002
Museum voor Schone Kunsten (MSK) Gent
Citadelpark
B-9000 Gent
+32 9 2400700

open: di t/m zo 10.00-18.00, entree Ç 8,00