Emile Claus en het landleven

 
De ijsvogels, 1891

Over de expositie

Emile Claus was de belangrijkste vertegenwoordiger van het impressionisme in België. Hij bewonderde het Franse impressionisme en paste deze stijl toe in de realistische uitbeelding van zijn vertrouwde plattelandsomgeving. Claus werd door schrijvers en schilders van zijn tijd op handen gedragen. Ook vandaag geniet zijn optimistische en zonnige kunst nog steeds een grote populariteit bij het publiek. De tentoonstelling brengt de beste werken van Emile Claus bijeen en belicht de centrale thema's in zijn werk: de landarbeider, het werk op het land, het dorpsleven, het leven met de rivier en het zuivere landschap. Zijn werk wordt geconfronteerd met dat van Belgische tijdgenoten zoals Alfred William Finch, Léon Frédéric, Constant Permeke, Constantin Meunier en Henry Van de Velde.

Claus' succes was een samengaan van verschillende factoren. In de eerste plaats was er natuurlijk zijn werk dat sterk werd gewaardeerd. Met schilderijen als 'De picknick' (1887), 'De ijsvogels' (1890-1891), 'Het lichten van de fuiken' (1893) en 'Koeien doorwaden de Leie' (1897-1899) vierde hij internationaal triomfen. Tegelijk engageerde hij zich sterk in binnen- en buitenlandse kunstenaarsverenigingen, met een bijzonder internationaal tentoonstellingsparcours tot gevolg. De waardering voor hem blijkt verder uit de stroom van aankopen door binnen- en buitenlandse musea vanaf omstreeks 1890.

Het museum onderhoudt een lange geschiedenis met de schilder en zijn werk. Met de aankoop van het schilderij 'De ijsvogels' was het in 1892 het eerste museum dat een impressionistisch werk van Emile Claus aankocht. Het museum zette daarmee de toon voor de publieke interesse voor deze kunstenaar. In de volgende jaren kocht de Belgische Staat verschillende van zijn werken en er volgden aankopen door musea in België en in Europa.

In Gent werd de Claus-verzameling stelselmatig uitgebreid door aankopen, langdurige bruiklenen en schenkingen.

Met deze tentoonstelling wordt Claus' werk in de ontwikkeling van de Belgische beeldende kunst in de periode 1880-1914 gekaderd. In de complexe historische context van zijn tijd speelde hij weliswaar geen voortrekkersrol, maar was hij al evenmin een meeloper. Claus onderscheidde zich internationaal, en juist dit internationale succes reflecteerde zich in het werk van een uitgebreide groep jonge kunstenaars die in het begin van de twintigste eeuw debuteerden met luministisch werk.

Parallel met de tentoonstelling in Gent wijdt het Museum van Deinze en de Leiestreek een tentoonstelling aan de tekeningen van Emile Claus.

Catalogus
Emile Claus en het landleven / Emile Claus et la vie rurale
Mercatorfonds - Nederlandse en Franse editie - euro 29


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 21 jun 2009
Museum voor Schone Kunsten (MSK) Gent
Citadelpark
B-9000 Gent
+32 9 2400700

open: di t/m zo 10.00-18.00, entree € 8,00


Kunstenaar

Emile Claus