Inge van Haastert.....in samenspraak

 
Inge L. van Haastert

Over de expositie

Na haar opleiding aan de Willem de Kooning Academie, dertig jaar geleden, heeft Inge van Haastert (1950) een omvangrijk oeuvre bij elkaar geschilderd. Doordat haar ogen los van elkaar werken, is zij in staat op een zelfde moment verschillende afstanden waar te nemen. Deze manier van kijken leidt tot verschillende dimensies in haar werk. Zij merkt daar zelf over op: “In mijn schilderijen zijn delen afwijkend geschilderd: weelderig, gekunsteld, exact, formeel, vettig of juist met een ‘schildershand’. Deze verschillende beeldtalen zet ik in vanwege hun functionaliteit. Elke wijze is naast elkaar geldig. Ik wil schijnbaar onverenigbare zaken samenbrengen en combineren zonder de tegenstellingen op te heffen maar ook zonder dat het totaalbeeld uiteenvalt”. www.ingevanhaastert.nl

Michael Berkhemer (1948) heeft een veelzijdig oeuvre opgebouwd. Zijn werk heeft raakvlakken met de Nederlandse abstracte kunst en vooral met het werk van Piet Mondriaan.
Berkhemer gebruikt eigenzinnige en gevarieerde technieken om zijn werk te componeren. Hoewel hij een niet figuratieve vormentaal gebruikt ziet hij zichzelf niet als abstracte kunstenaar omdat hij de inhoud van zijn werk uit de zichtbare werkelijkheid haalt. Zijn doelstelling is een balans te vinden tussen kleur en vorm, emotie en ratio. De natuur is een essentiële inspiratiebron. www.michaelberkhemer.com

Cor van Dijk (1952) heeft zich, sinds hij in 1976 de Willem de Kooning Academie heeft verlaten, met stalen beelden beziggehouden. Volgens een citaat uit een interview met Paul Toby in 2004 heeft hij zijn werkwijze steeds meer vervolmaakt en zijn berekeningen uitgebreid. Zijn schetsen tonen geometrische blokken die met grote creativiteit en berekening worden samengevoegd. Het resultaat is wat het is, je hoeft niet eens een titel toe te voegen. Het zou een associatie wekken die niet nodig is, het beeld verwijst naar zichzelf. www.nouvellesimages.nl

Ditty Ketting (1952) bouwt haar werk op met elementaire, concrete beeldmiddelen. Ze heeft zich regels gesteld waarbinnen ze steeds opnieuw haar uitdagingen vindt: kleurordeningen, toegepast in horizontale en verticale banen. Het inzicht in kleuren, het waarnemen van die kleuren is door Ketting in jarenlange concentratie verder ontwikkeld.
Zelf zegt ze over haar werk; “Ik hou van de visuele rijkdom van kleuren, de oneindige schakeringen, de veranderlijkheid van kleuren, het feit dat ze ondanks de wetmatige toepassing hun vrijheid zoeken en ontsnappen aan het systeem. Ze gaan voor zichzelf spreken, waardoor het beeld ontstijgt aan de realiteit”. www.dittyketting.nl


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 8 jan 2009
Pulchri Studio
Lange Voorhout 15
2514 EA Den Haag
070-3461735

open: di t/m zo 12.00-17.00