Give & Take: Een inwisseltentoonstelling over 'Thuis' in Zoetermeer


Over de expositie

Aan de inwoners van de stad wordt gedurende dit project gevraagd om een object aan het museum te schenken, dat voor hen het bijzondere karakter van Zoetermeer symboliseert. Om mensen te stimuleren om deel te nemen, mag het object worden ingewisseld voor een mooie fles champagne van het champagnehuis Nicolas Feuillatte, of voor een bijzondere fles designwater van het merk Bling H20. De objecten worden tentoongesteld met het verhaal van de schenker, dat de keuze van het object verklaart. De inwisseltentoonstelling ‘Give&Take’ wordt tot en met 31 januari 2009 continu aangevuld met nieuwe voorwerpen en verhalen. Bezoekers die geen voorwerpen willen inwisselen, kunnen de tentoonstelling bekijken en toch deelnemen door te reageren op de ingewisselde voorwerpen op de speciale wand in de tentoonstellingszaal.
Aan het einde van de tentoonstelling worden de 100 ingebrachte objecten door het museum bewaard als de Collectie Zoetermeer 2008. In dit bijzondere concept wordt aan de inwoners van de stad gevraagd de keuze te maken voor de tentoon te stellen en te bewaren voorwerpen en schept het museum slechts minimale kaders.

Welke objecten worden ingeleverd en waarom? Wat betekenen de objecten voor de oorspronkelijke eigenaren en voor het Stadsmuseum Zoetermeer als nieuwe eigenaar? Vertellen de objecten op zichzelf of in samenhang iets over het leven in Zoetermeer?
Deze vragen vormen het vertrekpunt voor onderzoek naar de verschillende betekenislagen van objecten in het vervolgproject ‘Wisselwerking’. Het project Wisselwerking vindt plaats in de periode februari tot en met april 2009.

Wisselwerking
Het uitgangspunt van ‘Wisselwerking’ is het onderzoeken van de betekenis van de Collectie Zoetermeer 2008. Vanuit een breed scala van invalshoeken, wordt de inbreng van populaire cultuur in het museum onder de loep genomen. Een museum hanteert bijna uitsluitend een ‘top down’ benadering bij het verzamelen en tentoonstellen van objecten. Binnen het project Give&Take is dat proces omgedraaid en in Wisselwerking wordt onderzocht of deze nieuwe ‘bottom up’ benadering vanuit de bewoners van de stad, een waardevolle bijdrage kan leveren aan kennis van en beeldvorming over de stad Zoetermeeer.

Wisselwerking is een actief proces, waarbij het onderzoek vorm krijgt middels openbare Ateliers en Masterclasses die in de tentoonstellingszaal van het museum plaatsvinden en waarvan de resultaten direct worden getoond. De bewoners van Zoetermeer, maar ook kunstenaars, cultuur- en kunsthistorici, schrijvers, fotografen, en (erfgoed) specialisten worden uitgenodigd in de wisselende rol van leerling of meester. Steeds wordt gezocht naar een combinatie van leerlingen en meesters die tot verrassende nieuwe invalshoeken zal leiden en het onderzoek zal stimuleren.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 31 jan 2009
Museum De Voorde
Zuidwaarts 2
2711 HA Zoetermeer
079-3164735

open: di t/m vr 10.00-16.00, za en zo 13.00-17.00, gesloten op Nieuwjaarsdag, Koninginnedag, Eerste en Tweede Kerstdag, entree € 3,00


Kunstenaar