Faux frères & ...


Over de expositie

Uitgangspunt voor deze tentoonstelling zijn de schilderijen van Marcel Berlanger wiens recente werken nu gepresenteerd worden in de “Beyond the Picturesque” in het SMAK. Eén van de opvallendste kenmerken van zijn werkwijze is het schilderend copiëren van eenzelfde onderwerp op verschillende formaten en dragers. Zo zijn er series ontstaan met zeelandschappen, treurwilgen, palmplanten, arenden, ... Aangezien er meestal grote tijdsintervallen zitten tussen het produceren van verschillende schilderijen uit eenzelfde serie zijn de kunstwerken nooit samen in het atelier of in een tentoonstellingsruimte te zien geweest. Het idee om een aantal werken met eenzelfde gegeven op hetzelfde ogenblik samen te brengen leeft al lang en wij denken dat het een goed ogenblik is om daarop te focussen en het gegeven open te trekken naar andere kunstenaars met een vergelijkbare attitude. Marcel Berlanger kopieert en herhaalt niet alleen zijn eigen werk maar steelt ook beelden van anderen om ze al of niet gemanipuleerd te gebruiken in zijn schilderpraktijk.

Het valt op dat bepaalde onderwerpen, ideeën, vormen en attitudes op eenzelfde moment bijna op identieke wijze door verschillende kunstenaars die mekaars werk niet kennen worden ontwikkeld. In deze periode organiseert Michel François in het SMAK een reeks kleine tentoonstellingen waarbij hij telkens een persoon vraagt om twee kunstwerken te kiezen die vormelijk of materieel heel sterk op elkaar lijken, en die niettemin onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen zijn. François heeft zijn project Faux Jumeaux (valse tweelingen) gedoopt. Welke inhoudelijke gelijkenissen of verschillen tussen de twee werken zullen er aan het licht komen door ze ‘gespiegeld’ te presenteren?

Op een speelse manier komen thema’s zoals appropriation (toeëigening), uniciteit en signatuur aan de orde in deze groepstentoonstelling vol humor en levensvreugde maar ook kritisch en met aandacht voor de verborgen sociaal-politieke dimensies.
Centraal in het werk van een aantal van de deelnemende kunstenaars zijn het kopiëren, citeren en herdefiniëren van eigen vroeger werk en/of het overnemen van elementen uit de alledaagse realiteit. Er zijn ook kunstwerken bij die door mij als samensteller van deze tentoonstelling gekoppeld worden aan soortgelijke werken van andere kunstenaars zonder dat deze kunstenaars zich bewust zijn van de inhoudelijke of vormelijke gelijkenissen.

Veel hedendaagse kunstenaars onderzoeken kopieermethodes, niet zozeer de technische mogelijkheden van het reproduceren, maar vooral de vele nuances die in het begrip ‘kopie’ besloten liggen. Behalve het letterlijk met kopieermachines vermenigvuldigen zijn dat bijvoorbeeld ook het natekenen of naschilderen, het scheppen van een illusie van de werkelijkheid, serialiteit en herhaling, plagiaat en citaat, het eventuele onderscheid tussen authentiek en namaak, smaak en wansmaak.

Veel van de werken in Faux frères staan op zichzelf, ook al becommentariëren ze steeds het idee van originaliteit en bevatten ze vaak elementen uit de hedendaagse massacultuur. Het unieke (van het) kunstwerk wordt ter discussie gesteld. Deze kunstenaars laten zich inspireren door reproduceerbare beelden in kranten, tijdschriften, reclame, film en televisie, of ze gaan hun eigen werk in oplage produceren zonder voorbedacht gebruik van pure repromethoden. Het verband tussen kunst en massacultuur is steeds hechter. De anonimiteit van de media en vooral de alomtegenwoordigheid en de ongelimiteerde kopieerbaarheid van de popmuziek hebben een grote invloed op het werk van jonge kunstenaars.

Galerie IN SITU & Galerie InSi2
Arbeidstraat, 108-110, Aalst – Molenstraat, 64, Aalst (B)
Galerie IN SITU is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18u of na afspraak
Galerie InSi2 (windowgallery) is open van 10 tot 21u


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 30 mei 2009
In Situ
Arbeidsstraat 108-110
B-9300 Aalst
+32-53-710646
+32-475853452
open: vr t/m zo 14.00-18.00, en op afspraak