Beyond the Dutch; Indonesië, Nederland en de beeldende kunsten, van 1900 tot nu

 
Raden Saleh

Over de expositie

De Nederlandse kolonisatie van Indonesië heeft vele sporen nagelaten in de ontwikkeling van beide landen. Dat geldt ook voor de beeldende kunsten. Het Centraal Museum presenteert een grote overzichtstentoonstelling, die volledig is gewijd aan de wisselwerking tussen de Nederlandse en de Indonesische beeldende kunst. ‘Beyond the Dutch’ biedt een vernieuwend inzicht in de invloed van de Nederlandse cultuur op Indonesische beeldende kunst, en andersom. De tentoonstelling analyseert de culturele erfenis van het kolonialisme en de ingrijpende veranderingen die voortkwamen uit het proces van dekolonisatie. Daarnaast komt de huidige stand van zaken aan bod: is er nog steeds sprake van wederzijdse invloeden?

Met andere ogen kijken
Mensen kijken naar de wereld om zich heen vanuit hun eigen culturele kaders. Gebruiken, tradities en ideeën over schoonheid komen in belangrijke mate voort uit opvoeding en omgeving. Dat geldt ook voor de interpretatie en beleving van beeldende kunst. De Nederlandse museumbezoeker kijkt over het algemeen met een door de Westerse kunstcriteria bepaalde blik. Hoe kun je leren om kunstuitingen van andere culturen op waarde te schatten? En welke gevolgen heeft dit voor je eigen mening en ideeën over beeldende kunst?

In de tentoonstelling ‘Beyond the Dutch’ komen deze vragen aan de orde, aan de hand van drie cruciale fases uit de Nederlands-Indonesische geschiedenis.

Gezamenlijke geschiedenis
In ‘Beyond the Dutch’ staan drie perioden centraal: de culturele beïnvloeding in de koloniale tijd rond 1900, de gevolgen van dekolonisatie en onafhankelijkheid (rond 1950) en de huidige periode van het post-kolonialisme (rond 2000). Uit elke episode wordt een selectie werken getoond die samen een goed beeld geven van wederzijdse invloeden binnen de beeldende kunst..Er is werk te zien van ruim veertig kunstenaars, waaronder Raden Saleh, Abdullah Suriosubroto, Jan Toorop, Isaac Israels, Affandi, Hendra Gunawan, Sudjojono, Piet Ouborg, Charles Sayers, Heri Dono, Agus Suwage, Mella Jaarsma en Tiong Ang. Deze omvangrijke tentoonstelling laat zien hoe Indonesische kunstenaars in de loop der tijd een geheel eigen weg zijn ingeslagen; ze zijn 'Beyond the Dutch'.

Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie onder redactie van prof. dr. Kitty Zijlmans, dr. Remco Raben, prof. dr. Susan Legene en Meta Knol, samensteller van de tentoonstelling.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 10 jan 2010
Centraal Museum
Agnietenstraat 1
3512 XA Utrecht
030-2362362

open: Dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00, Elke 1e donderdag van de maand tot 21.00, , €12,50 - volwassenen vanaf 18 jaar, €10 - U-pashouders, €5 - 13 t/m 17 jaar, CJP, Cultuurkaart en studentenkaart., Gratis: kinderen tot en met 12 jaar, Museumkaart, BankGiro Loterij VIP-KAART, Rembrandtkaart, ICOM-kaart, CM-clubpas., , Een entreebewijs voor het Centraal Museum geeft op dezelfde dag ook toegang tot het Rietveld Schröderhuis (plus toeslag van €3). Reserveren is noodzakelijk voor het Rietveld Schröderhuis.