Rebus


Over de expositie

Een project van Pygmalion.

Het openingsoptreden van buikdansgroep Shuruk wordt gevolgd door een performance van Anton Dekker en een performance van Anno Dijkstra.