Frank van den Broeck

 

Over de expositie

Frank Van den Broeck opereert, en dat is kenmerkend voor de kunstenaar, vanuit een vrij afgezonderde, teruggetrokken positie. Het atelier is zijn domein. Daar schaaft hij aan zijn visuele taal, daar perfectioneert hij zijn technieken en daar ziet hij, soms als gift, soms ook als resultante van een hardnekkig zoeken, de beelden over elkaar tuimelen en nieuwe werelden baren die boven her bestaande uit stijgen, ontsnappen aan het alledaagse en begrijpelijke. Het atelier van Van den Broeck is een laboratorium waar beelden langs experimentele weg kunnen transformeren tot een visuele verstaanbaarheid die de regels van her spel van de beeldende kunst overstijgen en tot zichzelf komen in onverwachte en opzienbarende werelden. Die werkwijze heeft een prijs en die prijs is een zekere, noodzakelijke afzondering. Frank Van den Broeck heeft in de afgelopen dertig jaar regelmatig geëxposeerd, in galerietentoonstellingen bij The Living Room, bij Galerie Slewe en in solopresentaties in het Prentenkabinet van het Stedelijk Museum te Amsterdam, in het Bonnefantenmuseum te Maastricht, opnieuw in het Stedelijk Museum te Amsterdam en bij Stichting De Pont in Tilburg.

Zijn werk bevindt zich in tal van openbare verzamelingen en wordt gekoesterd door veel particuliere verzamelaars. Het is duidelijk dat Van den Broeck sedert 1980 gestaag en consistent werkt aan een heel eigenzinnig oeuvre. Toen hij in 1981 voor het eerst naar buiten trad, was dat als een jong en buitengewoon veelbelovend kunstenaar, die een bijzonder opvallend exponent was van de vernieuwingen in de beeldende kunst van dat moment, waarin het gedroomde en het getekende beeld een prominente plek kregen, samen te vatten in het beeld van de ‘denkende hand’. Van den Broeck is geen duimbreed geweken van die koers. Dat leverde aan het eind van de jaren tachtig, begin jaren negentig een verdieping en verrijking op van de thema’s uit de eerste jaren. In de jaren negentig is de nadruk op de formele kwaliteiten van her beeld verder uit gewerkt in een verdieping van de meer inhoudelijke kanten van het werk. In het totale beeld van de vluchtige actualiteit van alledag is her werk van Van den Broeck een constante.

Opening door Emilie Feij, kunsthistorica en adviseur.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 25 mrt 2011
Sanquin - Galerie Joghem
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
06-55712124

open: ma t/m vr 09.00-17.00 uur, Melden bij receptie.