Graphos 1: Grafiek onbegrensd

 
Marli Turion
 
Helma Veugen

Over de expositie

Tien jaar na het laatste grote overzicht van de Nederlandse grafiek met Grafiek NU, is het onze aspiratie met Graphos o.a. nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse grafiek zichtbaar te maken. We willen de invloed onderzoeken van de nieuwe media op de grafiek en kunstenaars en het nemen van grensoverschrijdende experimenten; daarbij gebruik makend van nieuwe digitale technieken, textiel, blinddruk, 3D, fotografie en dit alles aangevuld of vermengd met de klassieke technieken, waarbij het doel in veel gevallen niet meer het vervaardigen is van een product dat in veelvoud wordt vermenigvuldigt maar een autonoom werkstuk, een unieke maar tijdelijke plaatsbepaling op de experimentele weg die is ingeslagen.

Zo is er bijv. een jonge kunstenaar die met software die hij zelf schreef animaties vormen laat aannemen als interactie tussen organische levende stoffen en een digitale vormen spectrum; en een kunstenares die de aanschijn van woorden weergeeft in blinddruk en textiel.
Überhaupt veel kunstenaars vinden het haast vanzelfsprekend zich te bedienen van gemengde technieken, om al zoekend en experimenterend hun doel te vinden.

De deelnemers die geselecteerd zijn werden aangedragen vanuit het Graphos overleg waarin zitting hebben: Hans Andringa en Jeanne Rombouts, docenten van de Willem de Kooning Academie, afdeling grafiek en tekenen; Sandrien Wansink namens CBK Den Bosch; Francine Steegs namens Grafisch atelier Den Bosch; en kunstenaars voorgedragen door Inez Odijk, en Esther de Vries oud-medewerker CBK West-Brabant die tevens het PR en promotieplan voor Graphos opstelde; en voor de Stichting Wederzijds—kunst in context, Oscar Schrover en Robbert Schrover; externe adviseurs Graphos traject: Peke Hofman (CBK), Ad van Rosmalen (AVANS) en drs. Ad van den Berg (oud-directeur Academie Den Bosch).

Opening door Ds. Jef Schaeps, conservator van het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden.

Zie ook www.graphosbiennale.nl.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 26 jun 2011
Tentoonstellingsruimte STOK / Kruithuis
Citadellaan 7
5211 XA Den Bosch
073-6148638

open: wo t/m zo 12.00-17.00, entree € 3,50