De energie van de kunstenaar: Hedendaagse beeldhouwkunst


Over de expositie

In de jaren tachtig nam de beeldhouwkunst in Nederland een hoge vlucht. Voor veel beeldhouwers die in die tijd actief waren was het werk van Carel Visser een ijkpunt. Zijn formalistische beeldtaal legde de basis voor de sculpturen van kunstenaars als Ruud Kuijer, Jan van Munster, Piet Tuytel en Leo Vroegindeweij. Wat opvalt bij al deze kunstenaars is de ongedwongen omgang met materiaal en thematiek, die afwisselend industrieel en natuurlijk is. Ook zijn geen van de sculpturen bedoeld om te imponeren. Eerder gaat het om intimiteit, die zichtbaar is in spoor van het handwerk, of in het formaat van het werk, waardoor het letterlijk ‘handzaam’ is. Een zestal werken van bovengenoemde kunstenaars uit de collectie hedendaagse beeldhouwkunst van het Centraal Museum is te zien.

Ruimte en ruimtelijkheid
Beeldhouwwerk gaat altijd over ruimte en ruimtelijkheid. Een werk neemt ruimte in, kan deze zelfs domineren. Beeldhouwkunst gaat ook altijd over het ruimte geven aan associaties van de toeschouwer. Dat is letterlijk te nemen. Of het nu het werk van Piet Tuytel, Jan van Munster, of Leo Vroegindeweij betreft: de toeschouwer kan er zijn eigen gevoel en ideeën in kwijt. De een geeft een titel aan het werk die de associatie stuurt, zoals Van Munsters Energie van de beeldhouwer. Daartegenover staat bijvoorbeeld het Zonder titel van Leo Vroegindeweij, dat een verscheidenheid aan uitleggen biedt voor zijn uiterst intrigerende, losse vormenspel.
Iedere beeldhouwer verbeeldt steeds weer, in principe al vanaf het prille begin van de beeldhouwkunst, zijn persoonlijke definitie van ruimte en ruimtelijkheid.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 30 sep 2011
Centraal Museum
Agnietenstraat 1
3512 XA Utrecht
030-2362362

open: Dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00, Elke 1e donderdag van de maand tot 21.00, , €12,50 - volwassenen vanaf 18 jaar, €10 - U-pashouders, €5 - 13 t/m 17 jaar, CJP, Cultuurkaart en studentenkaart., Gratis: kinderen tot en met 12 jaar, Museumkaart, BankGiro Loterij VIP-KAART, Rembrandtkaart, ICOM-kaart, CM-clubpas., , Een entreebewijs voor het Centraal Museum geeft op dezelfde dag ook toegang tot het Rietveld Schröderhuis (plus toeslag van €3). Reserveren is noodzakelijk voor het Rietveld Schröderhuis.