In Deed: Certificates of Authenicity in Art

 
Carl Andre
 
Sol LeWitt
 
David Shrigley

Over de expositie