Van Lieshout, de Meutter, Eloyan, Gelitin, Heck, Kowalski, Lipski, Provost e.a.


Over de expositie

Presentatie op Artissima 2011, stand 15 en 16.