Hulde!: Verering in de gouden eeuw

 
Portret van Anna van Popma op driejarige leeftijd, 1618

Over de expositie

De Gouden Eeuw is een ongekend spannend tijdperk: van de slag bij Nieuwpoort, de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tot de verovering van de Zilvervloot en de tocht naar Chatham. Ons vaderlands gevoel komt voor een groot deel voort uit de roemrijke gebeurtenissen en helden van die tijd. Op 17de-eeuwers als Michiel de Ruyter, Maurits van Oranje, Frederik Hendrik en Piet Hein zijn we nog altijd trots. Het Teylers Museum laat bezoekers de rijke cultuur van de Gouden Eeuw opnieuw beleven in de tentoonstelling Hulde! Verering in de Gouden Eeuw. Te zien zijn blinkende miniatuurkunstwerken uit de persoonlijke verzameling van Pieter Teyler, schilderijen, tekeningen en prenten.

Glorieus tijdperk
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kende vanaf het einde van de 16de eeuw een enorme economische bloei. In de 17de eeuw groeide de Republiek uit tot 's wereld belangrijkste handelscentrum en een bruisend middelpunt voor kunst en wetenschap. Met recht wordt dit tijdperk de Gouden Eeuw genoemd. In de tentoonstelling komen de belangrijkste en meest opmerkelijke verhalen en personen uit deze tijd aan bod. Uniek is dat de onderwerpen bekeken worden vanuit de 17de-eeuwse penningen en prenten uit Teylers collectie. De objecten uit Teyler worden aangevuld met een aantal bijzondere schilderijen en voorwerpen uit andere Nederlandse musea.

Duurder dan Rembrandt
De 17de-eeuwse penningen spelen een hoofdrol op de tentoonstelling. Deze miniatuurkunstwerken van kostbaar materiaal doen vaak in artistiek opzicht niet onder voor de schilderijen uit die tijd. Veel van de penningen waren zeer prijzig. Zo ontving Michiel de Ruyter ooit een penning aan een gouden ketting van duizenden guldens. Voor veel minder geld kon je al een portret door Rembrandt laten maken! Vanwege de kapitale waarde van alleen al het materiaal werden veel van deze penningen direct na ontvangst doorverkocht en omgesmolten. Slechts enkele van deze bijzondere penningen zijn daarom bewaard gebleven.

Iedereen een eigen penning
Anders dan tegenwoordig waren penningen in de 17de eeuw niet alleen voorbehouden aan de allerrijkste en -belangrijkste personen. Ook gewone burgers konden zichzelf of belangrijke momenten zoals geboortes, promoties en verjaardagen vereeuwigen op penningen. Helemaal in de sfeer van de Gouden Eeuw kunnen mensen straks een persoonlijke penning ontwerpen en mee naar huis nemen. In de tentoonstelling staat een kleine, digitale werkplaats waar bezoekers zichzelf onsterfelijk kunnen maken.

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt de eerste uitgebreide publicatie over penningen uit de Gouden Eeuw. De bijdragen van verschillende experts geven een interessante blik op het leven van toen. Duidelijk wordt dat penningen onlosmakelijk verbonden zijn met de geschiedenis, kunst en het dagelijks leven.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 6 mei 2012
Teylers Museum
Spaarne 16
2011 CH Haarlem
023-5160960

open: di t/m vr 10.00-17.00, za en zo 11.00-17.00, gesloten 25 dec en 1 jan, entree 14,00