Nick Oberthaler en Sara van der Heide

 
Sara van der Heide
 
Nick Oberthaler

Over de expositie

De komende tentoonstelling in KIOSK brengt twee solopresentaties van kunstenaars Nick Oberthaler (1981, Oostenrijk, leeft en werkt in Brussel) en Sara van der Heide (1977, Zuid Korea, leeft en werkt in Amsterdam). Beide kunstenaars onderzoeken in hun praktijk de mogelijkheden die fundamenteel vervat zitten in het schilderkunstige medium. Oberthaler concentreert zich vooral op de formele tradities in de schilderkunst om deze van daaruit te verruimen, terwijl van der Heide het statuut van het medium op zich aftast door met een hedendaagse blik terug te grijpen op kunsthistorische thema’s. Het tentoongestelde werk getuigt bij beide kunstenaars van een specifieke gevoeligheid voor het immateriële aspect van het schilderen, aquarelleren of tekenen.

Nick Oberthaler brengt in KIOSK de tentoonstelling 'Eventuality of an Attempt'. De titel wijst op de poging die hij zal ondernemen om met behulp van gemengde technieken op papier, sculpturen en de integratie van een ruimtelijke ingreep tot een uitgepuurde, atmosferische ervaring in de ruimte te komen. De titel impliceert tevens een risicofactor en het idee dat de vorm van de tentoonstelling nooit ‘compleet’ zal zijn.

Oberthaler is zich heel bewust van de traditionele onderverdeling waarmee de schilderkunstige voorstelling van een landschap formeel wordt opgebouwd. Horizontale lijnen glijden herhaaldelijk doorheen zijn abstract-geometrische kleurvelden als een onbegrensde horizon in een landschap. Vanuit dezelfde intentie zal ook het bestaande architecturale landschap van KIOSK bespeeld worden: de centrale koepelruimte neemt vier gelijke ruimtes in zich op met behulp van een kruisvormige wandstructuur van gipsplaten. Sommige wanden worden ter plaatse ingezet als tijdelijke teken- en verfondergrond, andere vormen de dragers voor Oberthalers schilderkunstige ‘doeken op papier’ en ‘verftekeningen’ die voornamelijk bestaan uit Indische inkt, was, pastel, gouache, fotografische fragmenten en collages. Ze dijen uit in de met spiegels beplakte wandstructuur tot ruimtelijke en tijdelijke landschappen. Het werk tast als dusdanig de materiële en spatiale grenzen van de schilderkunst af. Met de Duitse romantiek in het achterhoofd drukt de kunstenaar met 'Eventuality of an Attempt' het verlangen uit om doorheen reductie een dergelijk niveau van sublimiteit te bereiken.

Sara van der Heide stelt onder de titel 'Claim to Universality. Colour Theory Exercise 1-20' (2011) een serie van twintig aquarellen voor. Deze is gebaseerd op een tekening uit 1927 door Lena Bergner, een studente van Paul Klee aan het Bauhaus in Weimar. De schilderkunstige theorieën van dit instituut voor kunstonderwijs en van Paul Klee worden in van der Heides werk bekeken binnen hun bredere ideologische en theoretische kader. De seriële methodiek en modernistische idealen uit de jaren 20 en 30 vormen vandaag de basis voor nieuwe, hybride verbindingen.

De originele tekening van Lena Bergner draagt de titel 'Belichtung/Beschattung'. De tekening toont linksboven een kleine cirkel van waaruit meerdere licht- en kleurbanen vertrekken die vervolgens in een grotere cirkel uiteenwaaieren. Van der Heide wil met de twintig variaties op Bergners tekening de typische kenmerken van het aquarelleren zoals kleur en licht onderzoeken. De werken zullen op dezelfde hoogte rondom de belendende ruimte van KIOSK te zien zijn, als een op en neer gaande lichtbundel van vorm en kleur. De ruimte tussen deze kleuroefeningen wordt opgeladen met ‘kosmische energie’, een begrip dat Paul Klee hanteerde om erop te wijzen dat kunst en natuur aan dezelfde bron ontspringen en beide onderdeel zijn van een groter kosmisch geheel.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 25 mrt 2012
KIOSK
Louis Pasteurlaan 2
B-9000 Gent
+32-9-2670168

open: Maandag – vrijdag: 14:00 – 18:00, Zaterdag – zondag: 11:00 – 18:00,


(advertentie)


Meer info over adverteren