Sarianne Breuker (Groningen): Les Innocents & les Heroïnes

 
216,320; Homage to Hissa ...
 
216,330; Lichte rouw,&nbs...
 
216,310; Uit serie: Homag...
 
216,560, Uit serie: Child...
 
216,060; Uit serie: Child...
 
216,570; Uit serie: Child...
 
216,050; Uit serie: Child...
 
216,070; Uit serie: Child...
 
216,610; Uit serie: Child...
 
216,090; Uit serie: Child...

Over de expositie

LES INNOCENTS & LES HEROÏNES. Onder deze titel exposeerde Sarianne Breuker uit Groningen in 2012 in Kunsthuis Theo Hubens. Van 11 februari tot 11 mei 2012. Hiermee zet ze de lijn voort, waarmee ze in 1992 debuteerde en de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst won. Dat heeft geresulteerd in kunst met een diepere betekenis. In haar tentoonstelling in het Kunsthuis vertelt zij verhalen over het kind en de moeder. Kinderen staan in deze verhalen centraal. Het is de moeder, die als een heldin met onbaatzuchtige liefde hun vreugde koestert en hun energie in banen leidt. In haar carrière is Sarianne gekomen bij het punt waarop zij zag en voelde dat niet alle kinderen evenveel recht zouden hebben op het licht onder onze zon als 'eigen' kinderen. Met krachtige en poëtische beelden wil ze datgene wat grof is gescheiden, weer liefdevol verbinden. Met een reeks kinderportretten, schilderijen en prints op glasaccrylaatplaat wil ze het licht van onze beschaving gelijkelijk doen schijnen op alle kinderen van de wereld.
De vorm, waarin Breuker deze boodschap laat verschijnen is verrassend. Ze heeft op een geheel eigen manier de boodschap getoonzet in een schilderkunstig idioom. Immers in beeldende kunst is het uiteindelijk de vorm en niet de inhoud, die bepaalt of een kunstwerk een blijvende verworvenheid is. Het zoeken naar alternatieve aansprekende en aandacht trekkende vormen heeft vooral sinds de jaren 60 van de vorige eeuw de hedendaagse kunst beheerst. 'Dit kon niet anders dan tot uitwassen leiden, bedoeld om de aandacht te trekken, maar het opende ook een groot en nog onontgonnen gebied voor experimenten met kleur en vorm'. UIT: E.H. Gombrich, 'Eeuwige Schoonheid', 16de druk 1996, pagina 600. De vorm, die Breuker hanteert is in de jaren 70 van de vorige eeuw uitgeprobeerd in het zuiden van Californië door een stroming: 'Pattern & Decoration' genoemd. Deze stroming is wel eens omschreven als 'de brug naar de wereldkunst' en als een 'non-elitaire kunstvorm waarin abstractie en representatie samenvallen'. UIT: 'Kunst van Nu, Encyclopedisch Overzicht vanaf 1970' van Mieke Mekkink, René Pingen en Els van Strien, Primavera Pers Leiden 1995.
Sarianne Breuker studeerde in 1992 af aan de Academie Minerva te Groningen en is daar thans werkzaam als docent. Ook in 1992 verwierf zij de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst en de desbetreffende publieksprijs. Zij deed dat met 'eigenzinnig werk'. Nog steeds ziet Sarianne Breuker het als haar artistieke opdracht om in de schilderkunst het idioom, de typische beeldtaal van de decoratie tot uitdrukking te brengen. Haar schilderijen komen met grote precisie en toewijding tot stand en doen op het eerste gezicht denken aan volkskunst, waarin een bepaalde vaardigheid steeds op dezelfde manier in een eindeloze herhaling wordt toegepast. Maar bij nader inzien is er sprake van een zeer persoonlijk gebruik van ornamenten en een overweldigende rijkdom en verscheidenheid aan geschilderde structuren, die het beeld van een paradijselijke wereld oproepen. Met haar werk bant zij haat en vooroordelen uit en herwint het paradijs voor elke moeder en kind onder de zon. Meer weten? http://www.sariannebreuker.nl
Over het kunstvakonderwijs in de beeldende kunst zegt Sarianne Breuker het volgende:
"Het leerplan in het kunstvakonderwijs moet ruimte bieden en voorwaarden stellen aan de ontwikkeling en verdieping van de leerling." Het kunstvakonderwijs in de beeldende kunst kan veel minder dan andere vakopleidingen concrete tools aanreiken, zoals b.v. leer- en praktijkboeken. De leerlingkunstenaar moet zelf zijn eigen kunst kiezen, ontwikkelen en zelf de middelen daarvoor zoeken. De docent moet voortdurend kiezen tussen wat goed is voor de ontwikkeling van de nodige theoretische en technische vaardigheid en wat goed is voor de optimale ontwikkeling van het onderhavige talent. Dit vereist een grote gevoeligheid en alertheid en de erkenning, dat kunstvakonderwijs samen wordt gemaakt. De docent samen met de student. Sarianne Breuker zegt: "Het is prachtig en belangrijk werk en grotendeels onvoorspelbaar. Het lukt me alleen omdat ik het als een onderdeel van mijn kunstenaarschap beschouw."


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 11 mei 2012
Kunsthuis Theo Hübens
Cortenstraat 6 a
6211 HT Maastricht
043-3255318
06-20277661
open: Bezichtiging beeldende kunst in de galerie-ruimten: donderdag en vrijdag tussen 13 en 17 uur op aanbellen en zaterdag en zondag uitsluitend op afspraak. Kunst in de privéruimten op zaterdag en zondag (op afspraak). , Muzieklessen worden gegeven op ma t/m do tussen 08.30-22.00, vr tussen 08.30-20.00 en za voormiddag. , Het Kunsthuis is gesloten op feestdagen, tijdens schoolvakanties basisonderwijs Maastricht en bij incidentele evenementen buitenshuis. Komt u van ver, maak dan altijd een afspraak!!


Kunstenaar

Sarianne Breuker