Herman Bossert: Magic cities - magic flowers

 
Amsterdam and me, 20...
 
New York, 2011
 
Little Madonna of Amsterd...
 
Flowers I, 2011

Over de expositie

Naast zijn werk als onderwijzer, en later als leraar Frans in het voortgezet onderwijs, heeft Herman Bossert (geboren 1940, Amsterdam) zich altijd bezig gehouden met schilderen. Na zijn vervroegde pensionering in 1991 maakt hij er zijn hoofdbezigheid van. Zijn vroege werk kan men tot de naïeve kunst rekenen, daarna ontstond een figuratie verwant aan Cobra. Pas rond het jaar 2003 begon hij te tekenen, aanvankelijk menselijke figuren, maar een jaar later openbaart zich een fascinatie voor architectuur. Sindsdien werkt hij alleen nog in een spontane, semi-automatische ‘krastechniek’ met inkt en aquarel op papier. Nerveuze, fijne lijntjes en haaltjes verdichten zich tot indringende suggesties van landschappen, gebouwen en mensfiguren. Al spoedig krijgt de architectuur duidelijker gestalte, tot zelfs het hele blad gevuld is met duistere stadsgezichten gedomineerd door gotische en barokke kathedralen. Soms verschijnen op de voorgrond stromen automobielen als een teken van de moderne tijd. Er heerst een onheilspellende sfeer van invallende duisternis, waardoor zijn werk tevens een visionair karakter krijgt. Tegenpool van deze bedreigde wereld lijkt voor Bossert een nog altijd bloeiende natuur die hij sinds 2007 met dezelfde krastechniek tot uitbeelding brengt in woekerende bloemmotieven. Sinds diezelfde tijd past hij uitsluitend een montagetechniek toe, bestaande uit de samenvoeging van kleinere tekeningen tot een groter en complex geheel, gelijkend op een tegeltableau uit de volkskunst, wat een buitengewoon rijk geschakeerd beeld oplevert. Het recente werk onderscheidt zich door een wat lichtere, warmere toets. Herman Bossert heeft met zijn oeuvre een unieke positie in de kunst verworven, moeilijk classificeerbaar, maar volstrekt overtuigend door consistentie en intensiteit.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 5 mei 2012
Galerie Hamer
Leliegracht 38
1015 DH Amsterdam
020-6267394

open: woe t/m za 14.00-17.30, (alleen tijdens tentoonstellingen en onregelmatig tijdens de zomermaanden)


Kunstenaar

Herman Bossert