Beauty of an Ugly Truth


Over de expositie

Het is een luxe vrijheid van de hedendaagse kunstenaar om thema's als oorlog, geweld, ziekte en dood aan de orde te stellen, zonder er zelf midden in te staan. De kunstenaar is dan de vertaler die een door hem/haar 'verwerkte' ervaring representeert als artistieke uitging. Dit vraagt van de beschouwer dat deze zich openstelt voor zaken, waarmee men zich doorgaans liever niet bezig houdt, zaken die in de krant of op TV thuishoren. Dit ligt in de lijn van 'de schoonheid van het kwaad (les fleurs du mal, C. Baudelaire, 1857)'. In die tijd ging het plotseling niet meer over een melancholie gerelateerd aan de kwalijke uitwassen van de moderne tijd (lees: 1830), maar om een absolute, existentiŽle verveling, die zo zwaar is dat ze verlammend werkt.

De kunstenaars in de expositie "Beauty of an Ugly Truth" vechten tegen deze verveling, ieder op een eigen uitgesproken manier, ieder met een eigen techniek. Zij tonen ons kunst die alleen bij nadere beschouwing prijsgeeft dat het werk is gebaseerd op een onaangename werkelijkheid.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 2 jun 2012
Vriend Van Bavink
Geldersekade 58
1012 BK Amsterdam
06-30567195

open: do t/m za 13.00-18.00, en op afspraak