Ontplofte blik


Over de expositie

Het Centraal Museum wil met de tentoonstelling Ontplofte blik, waaraan vijf hedendaagse kunstenaars deelnemen, stelling nemen. Kunstenaars scheppen ruimtes, vrijplaatsen, nieuwe plekken voor denken, voelen en ervaren. Kunst wil vrijheid, en kunst geeft vrijheid. Vrijheid om anders te denken, buiten alle kaders – van politiek, religie, ideologie of moraal. Het museum dient deze vrijplaatsen te beschermen tegen een populistische politiek die alleen gevestigde grote namen erkent en hedendaagse kunst ridiculiseert. Anderzijds dient de kunst ook ontdaan te worden van de ideologische stellingen en onbegrijpelijke essays waarmee tentoonstellingsmakers haar opzadelen.
Het Centraal Museum vertrouwt op de zeggingskracht van het beeld zelf. William Engelen, Wolfgang Flad, Ab van Hanegem, Joris van de Moortel, en Driessens & Verstappen zijn daarom uitgenodigd om met elkaar een tentoonstelling te maken en nieuw werk te realiseren dat de bezoeker laat zien wat de vrijheid van anders denken teweeg kan brengen.

De tentoonstelling is een proces
De samenstelling van de tentoonstelling – de keuze van de kunstenaars – is niet op een all-over concept gestoeld maar bestaat uit de keuzes van drie betrokkenen: directeur Edwin Jacobs, die de schilder Ab van Hanegem uitkoos; Ab van Hanegem, die op zijn beurt de jonge Duitse beeldhouwer Wolfgang Flad die hij in Berlijn had leren kennen, voorstelde en het duo Driessens & Verstappen, met wie hij al eerder had geëxposeerd. Conservator Marja Bosma stelde klankcomponist William Engelen voor en de jonge Vlaamse beeldhouwer Joris van de Moortel. Het Centraal Museum nodigde de kunstenaars uit om met elkaar kennis te maken, met elkaar te overleggen en op elkaar te reageren. Tevens nodigden we ze uit om voor de expositie een nieuw werk te maken. Het doel was om samen met de kunstenaars de tentoonstelling te veroorzaken: een tentoonstelling niet als concept, maar een tentoonstelling als proces.

Ontplofte blik
Hoewel de kunstenaars verschillende media hanteren en hun eigen fascinaties volgen, zijn tussen de oeuvres onderling telkens wisselende verwantschappen én contrasten te ontdekken. In het lint van tentoonstellingszalen wisselen de werken van de kunstenaars elkaar op zodanige manier af dat er dialogen ontstaan. Een tentoonstelling niet als resultaat van een rechtlijnige visie maar als een‘ontplofte blik’, gefragmenteerd en meer dimensionaal.

De kunstenaars

William Engelen (Weert, 1964), maakt muzikale composities gebaseerd op gegevens uit het alledaagse leven of de directe omgeving.

Wolfgang Flad ((Reutlingen, D 1974), maakt organische sculpturen die zowel doen denken aan Hans Arp en als aan moderne kunst uit de Donald Duck.

Ab van Hanegem (Vlissingen, 1960) construeert schilderkunstige ruimtes, soms strak wiskundig, en soms los en expressief.

Joris van de Moortel (Oostakker, B 1983) maakt sculpturale installaties waarin hij veelal muziekinstrumenten verwerkt die hij voor performances gebruikt.

Driessens & Verstappen Erwin Driessens, (Wessems 1963) en Maria Verstappen (Someren 1964) interesseren zich voor de cyclische processen van de natuur; ze noteren die niet alleen nauwkeurig, maar vertalen die ook in simulaties.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 28 okt 2012
Centraal Museum
Agnietenstraat 1
3512 XA Utrecht
030-2362362

open: Dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00, Elke 1e donderdag van de maand tot 21.00, , €12,50 - volwassenen vanaf 18 jaar, €10 - U-pashouders, €5 - 13 t/m 17 jaar, CJP, Cultuurkaart en studentenkaart., Gratis: kinderen tot en met 12 jaar, Museumkaart, BankGiro Loterij VIP-KAART, Rembrandtkaart, ICOM-kaart, CM-clubpas., , Een entreebewijs voor het Centraal Museum geeft op dezelfde dag ook toegang tot het Rietveld Schröderhuis (plus toeslag van €3). Reserveren is noodzakelijk voor het Rietveld Schröderhuis.