Bosch Young Talent Show (BYTS) 2012

 
Janna Banning
 
Janna Banning
 
Vincent Dams
 
Vincent Dams
 
Harmony Hendrickx
 
Harmony Hendrickx
 
Tim Hoefnagels
 
Tim Hoefnagels
 
Stefany Karghoti
 
Marina Visic
 
Marina Visic

Over de expositie

De alweer derde editie van BYTS, de Bosch Young Talent Show, staat geheel in het teken van het tweehonderdjarig bestaan van de oudste kunstacademie in Nederland, AKV|StJoost in ‘s-Hertogenbosch. Het hedendaagse kunstevenement BYTS presenteert jonge kunstenaars die, evenals Jheronimus Bosch 500 jaar geleden, werken aan de verdere ontwikkeling van de beeldtaal die de kunst haar identiteit en karakter verleent. BYTS biedt hen de gelegenheid zich internationaal te presenteren, de erfenis van Jheronimus Bosch indachtig. De tentoonstelling is onderdeel van de internationale meerjaren manifestatie Jheronimus Bosch 500. BYTS 2012 richt zich op talent dat is afgestudeerd aan de jubilerende Bossche kunstacademie.

Zeven beeldend kunstenaars exposeren anderhalve maand met uiteenlopend werk in AKV|StJoost: van schilderkunst tot video-art, van beeldhouwwerk tot tekeningen en installaties. Hun werk is niet afgebakend maar gaat over de grenzen van de disciplines heen. Zo beweegt de schilder zich niet meer uitsluitend op het platte vlak, maar verkent hij evenzeer de derde dimensie. De fotograaf is eerder cineast die stills maakt van beweging. En de installatiekunstenaar verwijst op zijn beurt naar de patronen van de schilderkunst of laat zijn objecten bewegen in een setting die verder gaat dan de film. Het zijn zeven opvallende talenten die niet ouder zijn dan 30 jaar, die door kunstenaar/scout Thom Puckey zijn uitgenodigd voor de expositie. Twee van hen zijn dit jaar afgestudeerd aan de academie: Janna Banning (1984) en Harmony Hendrickx (1989). De anderen, Vincent Dams (1983), Stefany Karghoti (1987), Emma van der Put (1988), Tim Hoefnagels (1989) en Marina Visic (1987) sloten in voorgaande jaren hun opleiding aan de academie af.

De twee eerdere edities van BYTS brachten de ontwikkelingen in de kunsten van elders naar ‘s-Hertogenbosch. BYTS 2012 toont aan de hand van het werk van zeven jonge en getalenteerde kunstenaars hoe een kunstopleiding de culturele dimensie en identiteit van een relatief kleine stad mede vorm geeft en dat al twee eeuwen heeft gedaan. Daarmee heeft zij diezelfde stad de kans geboden zich te ontdoen van de grauwheid der middelmaat, en met succes.

BYTS onderdeel van Point de Vue
BYTS 2012 is onderdeel van de jubileumtentoonstelling Point de Vue, waarmee AKV|StJoost en Avans Hogeschool dit jaar het 200-jarig bestaan van de Bossche kunstacademie vieren. Point de Vue geeft een beeld van het autonome werk dat de afgelopen 200 jaar door studenten van de kunstacademie is voortgebracht. In de tentoonstelling wordt werk uit de collecties van kunstenaars, musea en particuliere collecties getoond in het voormalige Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, op een steenworp afstand gelegen van BYTS in AKV|StJoost. BYTS sluit aan bij Point de Vue met een selectie van de meest recente lichting afgestudeerden.

www.byts.nl
BYTS is van woensdag 3 oktober tot en met zondag 18 november 2012 in AKV|StJoost, Onderwijsboulevard 256 in ’s-Hertogenbosch. De expositie is geopend van dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis. Alle actuele informatie over de kunstenaars en het programma is te vinden op www.byts.nl

Opmaat naar 2016
BYTS wordt georganiseerd in het kader van Jheronimus Bosch 500, de meerjaren manifestatie rondom Nederlands belangrijkste schilder uit de middeleeuwen, Jheronimus Bosch. In 2016 herdenkt de stad ’s-Hertogenbosch dat Jheronimus Bosch er 500 jaar geleden overleed. Dat jaar vormt het hoogtepunt van de manifestatie. Vanaf 2010 is er jaarlijks een speciaal samengesteld programma waarin beeldend kunstenaars, filmmakers, kunstacademiestudenten, dansers, musici, theatermakers, kunsthistorici, culturele instellingen en individuele inwoners zich laten inspireren door de creativiteit van Nederlands beroemde schilder. Zie www.bosch500.nl.

Vincent Dams
Fragment uit 'Vincent Dams 1983 ontdekkingsreiziger van het zoeken', door Oscar Wyers.
''Als we zijn kunst beschouwen dan moeten we dat benaderen alsof Vincent een soort omgekeerde missionaris is. Een missionaris die beseft dat het niet zijn roeping is om zijn geloof te verspreiden, dat het niet zijn roeping is om zijn geloof en zijn ideeën op te leggen aan de inheemse stammen, maar omgekeerd, terug naar de mensen hier, dat het zijn roeping is om de mensen thuis hun ogen te openen, om de mensen thuis te inspireren met vondsten, souvenirs en reisverslagen uit het exotische universum van zijn verbeelding.''
Ongeveer een jaar nadat Oscar deze tekst over mij schreef, maakte ik naar aanleiding van dit fragment een werk met de titel 'The great adventures of Dr. Damns'. Om de voor de hand liggende reden dat het maar eens gemaakt moest worden.

Janna Banning
Het maken van kunst is voor mij een manier van denken. Ik houd me bezig met dezelfde vraag als tijdens mijn vroegere studie filosofie. Alleen werk ik nu met beelden – ik sla ideeën op in beelden om ze, zo lang als nodig is, te onderzoeken. Dit proces doet me denken aan het ontleden van lichamen voor de medische wetenschap – het kijken naar alle aspecten: de details, het totaalbeeld, en de afzonderlijke delen, om zo tot een beter begrip te kunnen komen.
De belangrijkste vragen die me bezig houden, zijn: wat betekent het om mens te zijn en waarom gedragen mensen zich zoals ze doen? Terwijl ik me bezighoud met deze vragen wil ik graag het publiek rechtstreeks bij mijn werk betrekken om ze deelgenoot van dit onderzoek te maken.
Ik houd ervan het medium te kiezen dat mij het beste in staat stelt een bepaald idee te communiceren. Om die reden werk ik altijd met verschillende media zoals schilderkunst, fotografie, tekst/taal, die ik vervolgens in installaties combineer.

Harmony Hendrickx
Het werk van Harmony Hendrickx heeft een sterke relatie met het portret en wordt door haar constant onderzocht en bevraagd. Haar fotowerk, dat een hevige mate van fictionalisering in zich heeft, draagt daarbij ook altijd een elegantie uit. Elegantie als een soort ideologie in het portret, elegantie als verbloeming. De opnieuw geconstrueerde identiteiten die ze toont, worden tevens met een kalme intimiteit weergegeven. De sfeer van sereniteit leid je in de onwerkelijkheid van deze geënsceneerde foto’s.
De pure, onwerkelijke werelden van Harmony Hendrickx worden met een zekere ironie getoond, maar gelijktijdig is ook haar oprechtheid voelbaar, in zowel de zorgvuldigheid waarmee ze haar fotowerken uitvoert, als de wat ontroerende melancholische laag die over veel van haar werken ligt.

Tim Hoefnagels
Arbeid als rechtvaardiging voor het werk en het kunstenaarschap.
De van het constructivisme geleende uitspraak sluit hierop aan.
“Eerbied voor de logica van het materiaal.” Op het moment dat het idee het hoofd verlaat en wordt omgezet in materiaal krijg je automatisch te maken met realiteit.
Het gekozen materiaal heeft zijn beperkingen en daar komen mogelijkheden uit voort.
Een beperking van mogelijkheden levert logischerwijs ook slechts een aantal oplossingen.
Dit brengt mij als kunstenaar in de gelegenheid een keuze te maken. Op die manier kan een werk groeien op intuďtie en de mogelijkheden die voor mij binnen handbereik liggen. Het feit dat werken op intuďtie mogelijk is en er keuzemogelijkheden ontstaan, heft alle beperkingen ook weer op. Immers, elke keuze kan een 180 graden draai betekenen voor het werk.

Werken op deze manier betekent dat ik zowel als kunstenaar en als arbeider keuzes moet maken en compromissen sluit met het materiaal, wetende wat er moet gebeuren om gestalte te geven aan het oorspronkelijke idee.

Stefany Karghoti
Stefany Karghoti werkt met video. De ‘nutteloosheid’ van de acties in haar videokunstwerken stelt vaak (non)-communicatie ter discussie. Hoe tonen gedachten en gevoelens zich en hoe kunnen we hierover communiceren? Wat zie je, wat bespeur je? Het lichaam wordt gebruikt als een middel. Het deformeert van bruikbaarheid tot visueel. Daarin probeert het manieren te vinden om te overleven.

Emma van der Put
Hoe onbeduidend de geobserveerde situaties ook mogen zijn (een bijeenkomst op een festival, een groep toeristen op een plein), door intelligent gebruik van kadrering, cameravoering en montage, verheffen de scčnes zich boven de triviale anekdote. Met hetnbehoud van een balans tussen afstandelijkheid en betrokkenheid weet Van der Put in haar films gewone gebaren te laten zien als voor het eerst. Op een hypnotiserende en enigszins onthechte wijze, maken haar opnames de oncomfortabele kant van het sociale leven zichtbaar.
Tekst: Dominic van den Boogerd

Marina Višić
In het werk van Marina Višić speelt een terugkerende strijd tussen enerzijds de zintuiglijke wereld en anderzijds het formele minimalisme. Met een obsessie voor geometrie, patronen en structuren roept zij in haar recente draadwerk een wisselwerking op tussen het tastbare en het meetbare.
Zo wordt het beeld van een raster vaak geassocieerd met strenge formaliteit en het concrete. Višić probeert met haar werk juist ruimte te creëren voor het gevoel en het zintuiglijke. Dit doet ze door subtiele ingrepen in de details van het beeld.
Er is goed nagedacht over het materiaal, de dikte van het draad en de choreografie van de lijnen. Het resultaat is een monumentaal en vibrerend beeld dat zowel de ervaringen als de zintuigen van de kijker prikkelt.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 18 nov 2012
AKV|St.Joost Den Bosch
Onderwijsboulevard 256
5223 DJ Den Bosch
073-6295460