Sebastiaan Schlicher: The Homestead Principle #4

 
Colony, 2014
 
The Undefeated, 2014
 
Amerikan Teenager Live (L...

Over de expositie

Sebastiaan Schlicher (1975) tekent popmuzikanten, religieuze fanatici en survivalists die zich met hun subcultuur een larger than life personality proberen aan te meten om daarmee de onbeduidendheid van hun bestaan te lijf te gaan. Sinds enige tijd richt hij zich op het Homestead Principle: het in bezit nemen van een nog niet geclaimde natuurlijke hulpbron, meestal een stuk grond. Dit toe-eigenen sluit aan op de thematiek van de eenling die hero´sch en authentiek wil leven en het door Patti Smith zo treffend verwoorde verlangen om de maatschappij de rug toe te keren: 'Outside of society they are waiting for me, outside of society is where I want to be'.
In de tentoonstelling zal Sebastiaan Schlicher met leden van de groep Amerikan Teenager een hut bouwen waarmee hij de galerie in bezit neemt. Amerikan Teenager bestaat uit musici en kunstenaarsvrienden van Schlicher, die tijdens de opening ook een noiseperformance zullen doen. Binnen de hut wordt een video getoond en de wanden worden volgetekend, in de galerie hangen nieuwe tekeningen op groot en klein formaat.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 5 okt 2014
Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6
2512 CV Den Haag
070-3640151

open: wo t/m za 12.00-18.00, laatste zondag van de maand 13.00-17.00