Popel Coumou en Charlott Markus: Quintessence

 
Popel Coumou
 
Popel Coumou
 
Charlott Markus

Over de expositie

Voor de tentoonstelling Quintessence nodigde Popel Coumou Charlott Markus uit voor een duo-tentoonstelling: een samenwerking waarbij het begrip van abstractie en de voortdurende zoektocht naar poëtische essentie wordt belicht. Beide kunstenaars neigen hun oorspronkelijke onderwerp te deconstrueren in kleine eenheden om het vervolgens tot een nieuw samenhangend geheel op te bouwen. Ook werken ze beiden met technieken rondom collages en het strippen en toevoegen van lagen tot er een nieuw geheel ontstaat. Waar het werk van Popel Coumou begint met kleine uitsneden die zich later vormen tot een grote foto, beginnen de beelden van Charlott Markus met een foto die langzaam wordt getransformeerd naar een gelaagde ruimtelijke installatie, en recent ook naar video.
Popel Coumou kijkt naar de horizon als een oriëntatie- en abstractiepunt. Ze ziet het uiteinde van een blikveld als de oorsprong van abstractie, in de lijn van haar illustere voorgangers uit De Stijl: Mondriaan en van der Leck. Haar vroege werken spelen zich voornamelijk in binnenruimtes af; in verlaten hotelkamers en stoffige gangen waar het zonlicht in strakke lijnen binnenvalt. De afgelopen jaren trad ze echter steeds meer naar buiten, letterlijk en figuurlijk. Silhouetten van huizen en felgekleurde geometrische uitsneden worden zorgvuldig in een – vaak romantisch – landschap geplaatst. Stranden en vergezichten komen nu geregeld terug in haar werk, waarbij ze de herkenbare vorm steeds meer los laat.
Belangrijk in het werk van Charlott Markus is de context van specifieke locaties en objecten die als kader dienen voor een nieuw verhaal. Het uiteindelijke resultaat is veelal abstract, waarbij de transformatie van letterlijk naar abstract ongebruikelijke wendingen neemt en nieuwe manifestaties en lagen creëert. Markus maakt een alternatieve ruimte, refererend aan theater, waar fotografie, schilderkunst en beeldhouwkunst worden vervlochten. In haar werk kiest ze het medium dat het meest geschikt is voor het verhaal: collage wordt installatie, installatie ontwikkelt zich naar beeld, of set design verandert in video. Altijd intelligent ingezoomd op de details en tegelijkertijd het geheel overziend.
Popel Coumou (NL, 1978) studeerde in 2004 af aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Vervolgens stelde ze haar werk aaneengesloten tentoon in Nederland en daar buiten. Haar foto’s zijn onder andere te vinden in de collecties van FOAM Amsterdam, Huis Marseille, museum voor fotografie in Amsterdam, het Gemeentemuseum Den Haag, Statoil, Dela en diverse privécollecties. Ze is als kunstenaar verbonden aan TORCH Amsterdam en LMAKgallery New York. Naast haar autonome werk maakt zij selectief werk in opdracht, onder andere voor Hermès en Hilton Amsterdam.
Charlott Markus (SE) studeerde ook aan de Gerrit Rietveld Academie, aan de Photography Department, en voltooide haar studie in 2007. Vanaf die tijd heeft ze veelvuldig in Nederland en internationaal haar werk tentoongesteld, waaronder bij FOAM, Multimedia Art Museum in Moskou, LM Projects in Los Angeles, Nest in Den Haag, Huis Marseille te Amsterdam, Nizhny Novgorod State Art Museum (Rusland) en het Himalaya Museum, Shanghai. Recent heeft Markus een half jaar een artist in residence gevolgd in China, bij het IFP in Beijing, via het Mondriaan Fonds.

English
In Quintessence Popel Coumou invites Charlott Markus for a dual exhibition: a joint venture to highlight the notions of abstraction and to commemorate the ongoing search for poetic essence. Both artists tend to transform their initial subject into bits and pieces only to later make a reconstruction into a new coherent whole. Equally working with techniques that surrounds the collage, stripping and adding layers, until new images emerge: Popel Coumou starting with small cut outs that end up as large photographs while Markus begins with the photograph that moves towards layered spatial installations and lately also video.

Popel Coumou looks at the horizon as a point of orientation and abstraction. She interprets physical limits of vision as one of the origins of abstract art, echoing steps taken by her illustrious predecessors from De Stijl, such as Mondrian and Van der Leck. Her earlier pieces mainly take place in inner spaces such as abandoned hotels and dusty hallways where the light governs the straight lines. During the past years she has literally and figuratively stepped outside. Silhouettes of houses and brightly colored geometric shapes were meticulously inserted in the landscapes. And by now ending up on the beach, taking in the vista and slowly letting go of recognizable forms.

Important in Charlott Markus’ work is the context of specific locations and objects to create a framework for a new narrative. The final result is frequently almost abstract where the transformation from literal to abstract takes unusual turns and creates new manifestations and yet again new, not anticipated, layers. In a theater like fashion Markus creates an alternate space where the margins between photography, painting and sculpture becomes intertwined. Deriving from photography her work converts into the media fit for the tale, where collage becomes installation, installation into image or set design into video. Always cleverly zooming in while examining the whole.

Popel Coumou graduated from the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam in 2004. Afterwards she has subsequent exhibited throughout the Netherlands and Europe. Her work can be found in the collections of FOAM, Huis Marseille, Gemeente Museum The Hague, Statoil, Dela and several private collections. She is represented by TORCH gallery in Amsterdam and LMAKgallery in New York. Besides her autonomous work she also does select commissioned assignments for clients such as Hermès and the Amsterdam Hilton.

Charlott Markus graduated from the Photography Department of the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam 2007 and since then has actively been exhibiting both in the Netherlands and internationally. Exhibition venues include among others FOAM – Photography Museum Amsterdam, Multi media Art Museum (Moscow), LM Projects (Los Angeles), Nest (Den Haag), Huis Marseille / Museum of Photography (Amsterdam), Nizhny Novgorod State Art Museum (RU) and Himalaya Museum (Shanghai). Recently Markus spent half a year in China as Artist in residence at the IFP in Beijing via the Mondriaan Funds.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 2 apr 2016
Dapiran Art Project Space
Laurierstraat 82
1016 PP Amsterdam
06-29290881

open: do t/m za 13.00-18.00 (tijdens exposities), en op afspraak