Shilpa Gupta: Drawing in the Dark

 

Over de expositie

KIOSK presenteert de solotentoonstelling Drawing in the Dark van de Indiase kunstenaar Shilpa Gupta. De titel refereert aan de clandestiene bewegingen en praktijken in grensgebieden en aan de metafoor van de grens of lijn die meerdere hier tentoongestelde werken met elkaar verbindt. De tentoonstelling maakt deel uit van Gupta’s doorlopend onderzoek naar ‘grenzen’, meer specifiek deze tussen India en Bangladesh, en bouwt verder op het My East is Your West-project dat ze in 2015 voor de Biënnale van Venetië ontwikkelde. In het najaar van 2016 reisde ze terug naar de grens die beide buurlanden scheidt – een 2710 kilometer lang hek dat bekend staat als de langste veiligheidsbarrière ter wereld – en hervatte ze haar studie naar de gevolgen van deze niet meer weg te denken fysieke, economische en symbolische barrière op het dagelijkse leven van de bewoners.

De centraal opgestelde sculptuur 24:00:01 (flapbord, 2010, 2012) wordt omringd door nieuwe werken die samen kunnen worden gezien als een bundeling van clandestiene verhalen. De serie tekeningen, fotocollages en sculpturen schetst een beeld van de subversieve, illegale en informele stroom van goederen, mensen en verlangens die eigen is aan dit territorium. Gupta beschouwt haar werk niet als politiek, maar verkiest de term ‘alledaagse kunst’: haar werkmateriaal is dat wat ze dagelijks rondom zich observeerde aan de grenscontrolepunten, zoals grenspalen, de lucht en de grond er rondom, maar ook marihuanaplantages of het smokkelen van traditionele kledingstukken zoals sari’s en auto-onderdelen van Tata Motors. Gupta vertaalt deze vervolgens naar een vorm waarbinnen de materialiteit van deze objecten in haar puurheid benadrukt wordt, als een poging om het artefact voor zich te laten spreken en de essentie van soms heel gecompliceerde kwesties te vatten.

Eerder dan een esthetische passieve beleving, probeert Gupta met haar werk vragen uit te lokken bij de kijker. Ze start een dialoog op over de perceptie en de constructie van identiteit, alsook over thema’s die deze beïnvloeden zoals nationaliteit, technologie, religie, grenzen, conflicten, controle of censuur: “Ik ben geïnteresseerd in perceptie, en dus ook in hoe definities worden opgerokken of doorbroken – zij het door gender, geloof, of het concept van de natie. Er gaapt een kloof tussen de grotere constructie die een uniciteit voor zichzelf zoekt, en het fragment daarvan dat misschien iets helemaal anders betracht. En schijnbaar logische handelingen als aftekenen en meten, zijn mogelijks niet de weg naar oplossingen” (Shilpa Gupta in Indian Express, 2016).

Met Drawing in the Dark zoomt Gupta verder in op het thema van het grensgebied, omdat net hier onze schijnbaar vaste wetten zich nog in constante beweging en voor discussie vatbaar tonen. Het randgebied als een niemandsland waarbinnen zich praktijken en verhalen ‘in het donker’ ontwikkelen of als een parallel circuit van goederen dat ‘onzichtbaar’ onder het oog van de overheid opereert. De ‘wet’ van iedere identiteit wordt hier vervangen door een set voorwaardelijke regels waardoor er opnieuw speel- en denkruimte vrijkomt om onszelf in vraag te stellen. ‘Where do I end and you begin’, waar loopt het Oosten in het Westen en de ene identiteit in de andere over?

De tentoonstelling is een coproductie van KIOSK, Bielefelder Kunstverein en Le centre d’art contemporain – la synagogue de Delme.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 16 apr 2017
KIOSK
Louis Pasteurlaan 2
B-9000 Gent
+32-9-2670168

open: Maandag – vrijdag: 14:00 – 18:00, Zaterdag – zondag: 11:00 – 18:00,


Kunstenaar

Shilpa Gupta


(advertentie)


Meer info over adverteren