Nederlandse Kring van Tekenaars


Over de expositie

Meer dan 20 leden van De Nederlandse Kring van Tekenaars exposeren hun werk in de zalen van Pictura. Op deze expositie zal ook werk te zien zijn van de Dordtse kunstenaar Jaap Schlee. De Nederlandse Kring van Tekenaars werd in 1947 te Amsterdam opgericht. Doel van de vereniging was het tekenen te beoefenen als autonome uiting, als doel op zich, zonder te dienen als ontwerp of schets voor een groter of beter kunstwerk. In de eerste jaren van het Kringbestaan gold een rigoureuze beperking tot zwartwit en lijn, van kleur kon geen sprake zijn. Zonder dat daartoe door het bestuur regels werden gesteld, werd er in de aanvangsjaren voornamelijk figuratief gewerkt. De Kring van vandaag kent deze beperkingen niet. Zij laat een breed scala aan mogelijkheden toe in onderwerp, materiaal en opvatting. (meer info: www.nkvt.nl)

De opening wordt verricht door kunsthistoricus Alex de Vries. Kwintet Cinque Voci zal het eerste deel van de ‘City Cries’ van Richard Deering (1580-1630) ten gehore brengen.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 25 jun 2017
Teekengenootschap Pictura
Voorstraat 190-192
3311 ES Dordrecht
078-6149822

open: wo t/m zo 13.00 -17.00 , of op afspraak,