Serge Onnen: The Fear of Small Numbers

 
The Fear of Small Numbers

Over de expositie

In het fort con­stru­eert Serge Onnen (FR/​NL, 1965) een al­ter­na­tieve eco­nomie. Harde cij­fers worden vloei­baar en hebben niet de vast­staande be­te­kenis zoals we die kennen. Een rou­lette, een rad van for­tuin, ro­to­scopen, een phen­a­k­is­ti­scoop en een LP draaien op hoge snel­heid rond. Een ge­zel­schap van Chi­nese scha­duw­poppen speelt een soort su­doku en kijkt met een half oog naar On­nens ani­ma­tie­film CLO­A­CINAE (2017)*, die voor het eerst hier ge­toond wordt. Onnen werkt met te­ke­ningen en pre-ci­nema tech­nieken. Hij was re­si­dent aan de Rijksa­ka­demie en geeft les op de Riet­veld Aca­demie. Onnen woont af­wis­se­lend in Brussel en Amsterdam

Met ge­luids­bij­dragen van o.a. Jaap Blonk, Li Daiguo, Dick el De­ma­siado, Fred Kien­huis, Jonas Ohlsson, Oor­beek, Yvo Sprey, Mark van Ton­geren, Ma­riana Un­gu­reanu, Simon Wald-Lasowski. *I.s.m. Sverre Fre­driksen.

U bent van harte uit­ge­no­digd voor de fees­te­lijke ope­ning op zondag 14 ok­tober in aan­we­zig­heid van de kun­ste­naar. Ope­ning­speech om 15.30, ge­volgd door borrel en mu­ziek van DJ Mar­celle/​Ano­ther Nice Mess. Ie­dereen welkom!

Deze herfst even­eens op het Kunstfort: In­ter­ven­ties door Yin-Ju Chen, Ro­de­rick Hiet­brink, Ra­chel de Joode, Lennart de Neef en Micha Prinsen, Lon­neke van der Palen, Ma­rius Schwarz, Dan Walwin.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 16 dec 2018
Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen (NH)
023-5589013

open: Di, wo. 13.00-17.00 & vr. za. en zo. 13.00-17.00. Let op! Het Fort en de Genieloods zijn alleen geopend tijdens tentoonstellingen. Op maandag en donderdag gesloten., Het Fortterrein is van maandag t/m zondag van 10-17.00 uur vrij toegankelijk.


Kunstenaar

Serge Onnen