Mika Rosenberg: Empathy Box


Over de expositie

Em­pathy Box is de uit­komst van een zo­mer­re­si­dentie bij 37PK en het Kunstfort. Beel­dend kun­ste­naar Mika Ro­sen­berg ver­bleef in Fort bij Vijfhuizen en werkte in een studio in het his­to­ri­sche Haarlem. Uit­gangs­punt van de ten­toon­stel­ling is het genre van sci­en­ce­fic­tion: pas­send bij de pro­gram­me­ring van het Kunstfort en te­vens een me­ta­fo­ri­sche ver­bin­ding tussen toe­komst en ver­leden, erf­goed en kunst­ma­tig­heid. Ro­sen­berg brengt haar door­lo­pende on­der­zoek samen in een ver­vreem­dende sce­no­grafie: een aqua­rium met algen en bac­teriën, een or­de­ning van plan­ten­soorten in de Haar­lem­mer­meer, een kooi met trans­for­me­rende rupsen en een li­vestream van de be­wa­kings­ca­me­ra’s van het Kunstfort. De in­stal­latie doet denken aan we­ten­schap­pe­lijke pre­sen­ta­ties, maar geeft geen ant­woorden.

Mika Ro­sen­berg (VS, 1996) stu­deerde aan het Ma­ry­land In­sti­tute Col­lege of Art, Bal­ti­more en Bard Col­lege, Ber­lijn.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 21 okt 2018
Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen (NH)
023-5589013

open: Di, wo. 13.00-17.00 & vr. za. en zo. 13.00-17.00. Let op! Het Fort en de Genieloods zijn alleen geopend tijdens tentoonstellingen. Op maandag en donderdag gesloten., Het Fortterrein is van maandag t/m zondag van 10-17.00 uur vrij toegankelijk.


Kunstenaar

Mika Rosenberg