Timo Nasseri: Uncertain Phases


Over de expositie

In de mo­nu­men­tale me­talen ‘Ge­nie­loods’ is de tentoonstelling Un­cer­tain Phases van de Ber­lijnse kunstenaar Timo Nas­seri (Duits­land, 1972) te zien. Nas­seri pre­sen­teert een won­der­lijke con­stel­latie van zorg­vuldig vervaar­digde ob­jecten. De sculp­turen en schetsen – bollen, to­rens, pa­tronen et cetera ge­maakt van hout, staal, snaren, koper en pa­pier – komen voort uit zijn eigen ma­the­ma­ti­sche taal. Evenzo abstract als fan­ta­sie­rijk in hun ver­schij­ning, doen de werken denken aan as­tro­no­mi­sche en mu­zi­kale instru­menten, militaire me­cha­nieken en we­ten­schap­pe­lijke ap­pa­raten. Nasse­ri’s oeuvre com­bi­neert Is­la­mi­tisch en westers cul­tu­reel erf­goed, en wordt ge­voed door zowel persoon­lijke her­in­ne­ringen en re­li­gi­euze ver­wij­zingen, als door uni­ver­sele ar­che­typen zoals be­schreven in li­te­ra­tuur en fi­lo­sofie. Re­cente so­lo­ten­toon­stel­lingen zijn All the let­ters in all the stars at the Ma­raya Art Center in Sharjah VAE (2017), I saw a broken La­by­rinth in Ab/​Anbar Gal­lery, in Teheran (2017), Flo­renz – Bagdad in Ar­bei­ter­kammer in Wenen (2016) en The more be­neath my feet the skies I see in Sfeir- Semler Gal­lery in Ham­burg (2015). Un­cer­tain Phases is Nas­se­ri’s eerste ten­toon­stel­ling in Ne­der­land en past bij de am­bitie van het Kunstfort om in­ter­na­ti­o­nale praktijken te im­ple­men­teren in het plaats­ge­bonden en door sci­en­ce-­fic­tion ge­ïn­spi­reerde pro­gramma.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 16 sep 2018
Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen (NH)
023-5589013

open: Di, wo. 13.00-17.00 & vr. za. en zo. 13.00-17.00. Let op! Het Fort en de Genieloods zijn alleen geopend tijdens tentoonstellingen. Op maandag en donderdag gesloten., Het Fortterrein is van maandag t/m zondag van 10-17.00 uur vrij toegankelijk.


Kunstenaar

Timo Nasseri