Giel Louws: De trouw van dingen

 
2018

Over de expositie

De hemelsblauwe porseleinen kom is flinterdun en is ingekerfd met een patroon van bloemen en twee jongetjes. Sinds 2005 staat hij in mijn appartement, maar hij vergezeld al 800 jaar trouw zijn eigenaars. Sinds zijn ontstaan is hij nauwelijks veranderd, onaantastbaar in zijn kwetsbaarheid. Het is een object waarnaar ik steeds terugkeer, en dat altijd blijft waar ik het achterliet. Ik omring me met spullen die een orde vertegenwoordigen die de chaos van het dagelijkse leven compenseert. Deze objecten bevestigen mij, mijn keuzes, mijn kennis, en smaak. Verzamelen is een intelligent en een creatief proces, een proces van uitgekiende keuzes. Deze beschrijving van het verzamelen is op veel punten hetzelfde proces als in mijn atelier. Misschien is het wel een ideale beschrijving van mijn streven als kunstenaar; werk maken dat onaantastbaar is in zijn kwetsbaarheid. Het kunstenaarschap is een weg van radicale keuzes maken, een soort verzamelen met hoge inzet. In het atelier word ik ook omringd door een verzameling; mijn eigen oeuvre. Toch straalt deze verzameling voor mij niet de rust uit die de keramiek wel in zich heeft. De verzameling in het atelier is daarvoor teveel verbonden aan mijn eigen leven. Elk werk draagt de sporen van wie ik was op dat moment. Ik voel een verantwoordelijkheid en een zekere druk bij deze collectie. De keramiek zal zijn eigen weg vinden na mij, en het werk dat ik maakte moet zichzelf nog een plaats veroveren.
Deze tentoonstelling zet mij stil bij de overeenkomsten tussen de twee. De twee verzamelingen samen onthullen iets over mezelf. Voor deze tentoonstelling keek ik naar de kwetsbaarheid en de esthetiek van de dingen, en leg deze zo goed mogelijk bloot. Ik zet een aantal stukken uit mijn verzameling tegenover papieren modellen die deze stukken symboliseren. Het zijn een soort tekeningen van hoe ik de keramiek in mijn hoofd had bewaard. De displays proberen iets bloot te leggen over het kijken en het weten. Wat ze vragen is een geduldige blik, om ze op te laden zoals de hemelsblauwe porseleinen kom ook is geladen. Het is een subtiele dans van de dingen.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 17 feb 2019
ruimteCAESUUR
Lange Noordstraat 67
4331 CC Middelburg
0118-639810

open: vrij en za van 14.00 - 17.00


Kunstenaar

Giel Louws


(advertentie)


Meer info over adverteren