Agentschap: 'Assemblee (KIOSK)'


Over de expositie

Voor 'Assemblee (KIOSK)' maakt Agentschap een selectie uit zijn lijst van controverses rond de vraag: wat als gemene dingen op wederkerige wijze worden opgenomen in kunstpraktijken? De auteurswetgeving beschermt "originele werken van auteurs vastgelegd in eender welke tastbare vorm van expressie". Wat is echter gemeengoed en wat origineel? Hoewel die "originaliteit" niet gedefinieerd wordt door de wet worden er wel twee elementen naar voren geschoven. Ten eerste, moet een werk "het resultaat van onafhankelijke creatie" zijn, en ten tweede moet het "ten minste een minimale graad van te onderscheiden variatie aan de dag leggen". Verschillende rechtbanken hebben uiteenlopende interpretaties gemaakt van wat "originaliteit" voor een reproductie vereist. De geselecteerde reeks controverses in de 'Assemblee (KIOSK)' tentoonstelling getuigen hiervan.

Agentschap stelt tijdens de tentoonstelling in KIOSK twee publieke bijeenkomsten voor. Voor deze bijeenkomsten nodigt Agentschap telkens een diverse groep betrokken gasten uit om te reageren op de controverse in kwestie. Het doel van de bijeenkomst is om het moment van aarzeling tijdens de rechtszaak opnieuw op te roepen. De bijeenkomsten zijn niet zozeer een re-enactment van de rechtszaak maar wel "palavers" die de aarzeling langer kunnen laten duren.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 27 jan 2019
KIOSK
Louis Pasteurlaan 2
B-9000 Gent
+32-9-2670168

open: Maandag vrijdag: 14:00 18:00, Zaterdag zondag: 11:00 18:00,


Kunstenaar

Agentschap


(advertentie)


Meer info over adverteren