Anachronisms

 
Maarten Janssen
 
Ton Kraayeveld
 
Tonio de Roover
 
Tanja Smit
 
Jean-Pierre Zoetbroo...

Over de expositie

Curator: Ton Kraayeveld.
Opening door Lucette ter Borg, kunstcritica, schrijver en curator.

'ANACHRONISMS' is te duiden als een kunstconcept dat onder meer gekenmerkt wordt door herhaling en vertraging, welke haaks staan op de huidige tijdgeest van snelheid, vluchtigheid en technologische vernieuwing.

Een zekere mate van bewust ingezette obsessie en monomanie is herkenbaar in het werk van alle in deze tentoonstelling samengebrachte kunstenaars. De desondanks onmiskenbaar in de werken aanwezige esthetiek ontstaat hier meer als het bijproduct van een gevolgd procedé dan als het gevolg van een nadrukkelijk nagestreefd doel.
+ + Lees meer ...


Wanneer en waar

  • Expositie loopt t/m 9 feb 2019
Galerie Helder
Tasmanstraat 188
2518 VT Den Haag
070-3466309

open: donderdag t/m zaterdag: 12.00-17.00, en op afspraak


(advertentie)


Meer info over adverteren