Ni­cola Ar­then: Eagle & Hesitant Vehicles


Over de expositie

Tech­no­logie wordt ingezet om het ver­bor­gene te ont­hullen en in­tro­du­ceert zo steeds weer nieuwe ma­nieren van ‘kijken’. Drones scannen bouw­kun­dige struc­turen zonder zelf te worden ge­de­tec­teerd. Maar kan zo’n blik van boven echt de com­plexi­teit van de wer­ke­lijk­heid her­kennen? In deze ten­toon­stel­ling worden ver­ti­cale per­spec­tieven ontmoe­digd door half-blinde la­sers, on­ze­kere mo­toren, uitge­klede sculp­turen en een voor­in­ge­nomen ca­mera. De appa­raten tonen hun twij­fel­ach­tige kun­sten dichtbij Schiphol, in de his­to­ri­sche mi­li­taire Ge­nie­loods van het Kunstfort.
+ + Lees meer ...


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 23 jun 2019
Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen (NH)
023-5589013

open: Di, wo. 13.00-17.00 & vr. za. en zo. 13.00-17.00. Let op! Het Fort en de Genieloods zijn alleen geopend tijdens tentoonstellingen. Op maandag en donderdag gesloten., Het Fortterrein is van maandag t/m zondag van 10-17.00 uur vrij toegankelijk.


Kunstenaar

Nicola Arthen