AKI Academie Beeldende Kunst & Vormgeving  (1949)

Hulsmaatstraat 35  Plattegrond via Google
7523 WB Enschede, Nederland
T 053-4824400
www.artez.nl
ma t/m vr 10.00-17.00 en
ma t/m do 19.00-21.30

Contact: Peter Sonderen (dir)

Overige informatie

De AKI bestaat sinds 1949. Door de jaren heen, maar vooral tijdens het directoraat van prof. Joop Hardy, dat duurde van 1968 tot 1980 ontwikkelden zich een onderwijsmodel en een onderwijsorganisatie, die uitgaan van de autonome beeldende kunst als bron en middelpunt van alle activiteiten en die gericht zijn op de ontwikkeling en ontplooiing van het vrije, zelfstandige en eenmalige individu. Het verwerven van technieken en vaardigheden gebeurt volgens deze opvatting pas doeltreffend als dat in dienst staat van en verband houdt met de persoonlijke ontwikkeling van de student. In deze visie is voor het leren van het kunstenaars- of vormgeversberoep een ontwikkeling als mens onontbeerlijk. Vanaf het begin van de studie worden de AKI-studenten dan ook aangesproken op het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfdiscipline, een eigen mening, eigen initiatief. De docenten, die allen in deeltijd lesgeven vanuit hun eigen praktijk als beeldend kunstenaar, vormgever, ontwerper of kunsthistoricus geven de studenten hierin het voorbeeld. Metamorfose is daarin een sleutelbegrip. Op de AKI wordt niet gewerkt vanuit een voor eens en altijd geldend onderwijsprogramma. Integendeel: de academie werkt voortdurend aan zichzelf en elke nieuwe ontwikkeling in de eigen beroepspraktijk van de docenten vindt zijn weerslag in de overdracht van inzicht, kennis en kunde aan de volgende generatie. De academie fungeert als een ontmoetingsplaats voor beginnende en ervaren kunstenaars en vormgevers, als een centrale plek voor het verkrijgen van inzicht en vaardigheid en de studieprogramma‚s zijn dan ook individueel gericht. Dit alles niet tot meerdere eer en glorie van het zich vormende individu, niet voor persoonlijk gewin, maar om een zinvolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestaan. Alle zelfontplooiing, bewustwording en rijping zijn erop gericht, de samenleving te verrijken en te verbeteren. Kunst is geen geďsoleerd verschijnsel, geen luxe of franje, maar het nuttigste en zinrijkste, dat de mens heeft voortgebracht en blijft voortbrengen. De AKI wil een hoogwaardige bijdrage leveren aan het onderwijsaanbod en een rol spelen in het culturele, maar ook in het economische leven. De academie vormt samen met de Hogeschool van Arnhem en de Christelijke Hogeschool voor de kunsten Constantijn Huygens Kampen/Zwolle de stichting ArtEZ, hogeschool voor beeldende kunst en vormgeving, bouwkunst, muziek en theather. De opzet van deze bundeling is: samen sterker te staan in organisatorisch opzicht én een rijk geschakeerd, volledig onderwijsaanbod op het gebied van de kunsten (muziek, dans, theater, beeldende kunst en vormgeving) aan te kunnen bieden. Uitgangspunt daarbij is, dat de lokaties, zeker waar het het onderwijs in de beeldende kunst en vormgeving betreft hun eigen identiteit en herkenbaarheid dienen te behouden en zo mogelijk zelfs te versterken.


Eindexpositie AKI ArtEZ 2016
24/6/2016 - 3/7/2016
AKI ArtEZ 24-uurs Mupi-kunstroute in Enschede
29/6/2015 - 12/7/2015
Presentatie op Eindexamenexposities 2015   

Eindexpositie Art & Design AKI ArtEZ 2015
26/6/2015 - 5/7/2015
Presentatie op Eindexamenexposities 2015   

Eindexpo Fine Art Painting Twekkelo
17/6/2015 - 21/6/2015
Presentatie op Eindexamenexposities 2015   

Cor Jaring & de AKI
16/3/2015 - 27/3/2015
Eindexpo Art & Design Enschede 2014
27/6/2014 - 6/7/2014
Presentatie op Eindexamens Academies 2014   

Expo Eindwerk Fine Art Painting 2014
21/6/2014 - 22/6/2014
Presentatie op Eindexamens Academies 2014   

Eindexpo Art & Design en Interieurarchitectuur
3/7/2013 - 7/7/2013
In situ Sutfenia 9 Fine Art studenten exposeren in Sutfene
24/3/2013 - 20/9/2013
Eindexamenexpositie 2012
4/7/2012 - 8/7/2012
Eindexamenexpositie 2011 bachelorstudenten Art & Design Enschede
6/7/2011 - 10/7/2011
Presentatie op Presentatie op Eindexamenexposities 2011   

Afstudeerwerk 2010 in openbare ruimte Enschede
6/7/2010 - 18/7/2010
Presentatie op Eindexamenexposities 2010   

Eindexamenexpositie 2010: Inside Out
3/7/2010 - 1/8/2010
Presentatie op Eindexamenexposities 2010   

AKI Sculptuur eindexamen 2009
3/7/2009 - 12/7/2009
 
Eindexamenexpositie AKI 2009
24/5/2009 - 4/6/2009
Presentatie op Eindexamenexposities 2009   

AKI Eindexamen 2008
25/6/2008 - 1/7/2008
Presentatie op Eindexamen exposities 2008   

Overzichtstentoonstelling AKI eindexamens 2006
1/7/2006 - 9/7/2006
Presentatie op Eindexamens 2006   

Overzichtstentoonstelling eindexamens AKI 2005
25/6/2005 - 3/7/2005
Overzichtstentoonstelling eindexamens AKI 2004
26/6/2004 - 4/7/2004
AKI eindexamententoonstelling 2003 en Mupi project
28/6/2003 - 6/7/2003
Presentatie op Eindexamens Academies 2003   

AKI – Festival van de Opstand
4/3/2003 - 7/3/2003
Eindexamen 2002 AKI
29/6/2002 - 7/7/2002
Presentatie op Eindexamens Academies 2002   

Deelnemers
Lowieke van Aarle - Mark Antonisse - Gijs Assmann .

Toon lopende exposities van deze deelnemers

Toon afbeeldingen


Gratis nieuwsbrief
Elke donderdag sturen wij een mail met de agenda van de komende en aflopende exposities. U kunt zich hiervoor opgeven.

galeries.nl bestaat al sinds 2000 en biedt informatie over exposities, kunstenaars en kunstinstellingen in Nederland en België. Ondanks de naam betreft het niet enkel informatie over galeries, maar ook over musea.

Vrijwilligers gevraagd
Wilt u als vrijwilliger helpen om actuele exposities toe te voegen? Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius