Musée de la photographie à Charleroi  (1987)

11 Avenue Paul Pastur  Plattegrond via Google
B-6032 Charleroi, België
T +32-71-435810
 mpc.info@museephoto.be
www.museephoto.be
di t/m zo 10.00-18.00
entree € 6,00

Contact: Xavier Canonne (dir), Cécile Druart (comm)

Overige informatie

Naast de nieuwe ruimtes van het Museumcafé, de bibliotheek en het auditorium, maakt de nieuwe vleugel van het Fotografiemuseum het mogelijk een grotere presentatie voor te stellen van haar vaste collectie. Deze verzameling, die bijna 80.000 foto’s en drie miljoen negatieven telt, is al te lang ondergebracht in een veel te nauwe ruimte. Daardoor konden heel wat belangrijke werken niet worden tentoongesteld, wat leidde tot diverse lacunes in het historische parcours. De verzamelingen van de 19e en 20e eeuw werden volledig herdacht. Nieuwe zalen werden heringericht om een beter gestructureerde chronologische en thematische ophanging mogelijk te maken op de gelijkvloers en de eerste verdieping van het klooster. De fotografie in België vindt zich hier beter geïntegreerd in een bredere, internationale context ; documenten en geïllustreerde werken uit de periode die bijdroegen tot de verspreiding van het fotografische medium, zullen er worden tentoongesteld, net zoals fragmenten uit avant-garde films of experimentele films uit het einde van de jaren zestig. In de nieuwe vleugel zullen er uiteraard werken te zien zijn die representatief zijn voor de laatste twintig jaar. Daarnaast zullen de omvang van de ruimtes en hun inrichting, die ontworpen zijn voor de verzameling, een presentatie bevorderen die opgebouwd is rond thematieken en confrontaties doorheen de verschillende periodes van de fotografie, en dit door een stimulerende lezing.


De uitvinding van de fotografie aan het begin van de 19e eeuw maakt deel uit van de ingrijpende technologische veranderingen die de maatschappij diepgaand gaan wijzigen. Het is voornamelijk in Frankrijk en Engeland dat er gezocht wordt naar een manier om het beeld van de zichtbare werkelijkheid dat in de donkere kamer geprojecteerd wordt, vast te leggen en te bewaren.

De oudste gekende foto danken we aan de Fransman Joseph Nicéphore Niépce [1765-1833]. Zijn "vue d'une fenêtre au Château du Gras" [circa 1826] had een belichtingstijd van bijna een ganse dag nodig. Op 19 augustus 1839 wordt de uitvinding van de fotografie, in de vorm van de daguerreotypie, in Parijs officieel openbaar gemaakt.

In enkele maanden tijd groeit de fotografie, van een eenvoudige wetenschappelijke eigenaardigheid, uit tot een commercieel object en volgt er een universele erkenning.
De daguerreotypie, een uitvinding van Daguerre [1787-1851], een voormalige vennoot van Niépce, is een rechtstreeks en uniek positief beeld. In het begin van de jaren 1850 wordt die techniek geleidelijk aan vervangen door het negatief-positief procédé, een patent van de Engelsman William Henry Fox Talbot [1800-1877].

In korte tijd is het gebruik van de fotografie van toepassing op alle mogelijke domeinen: portret, patrimonium, wetenschap, oorlog, landschap, reproductie van kunstwerken en modellen voor kunstenaars... Alles is fotografeerbaar in een maatschappij die gretig, via het beeld, de wereld wil veroveren om zich deze toe te eigenen en het gevoel te krijgen haar beter te beheersen...

In de loop van de 19e eeuw zijn de opeenvolgende verbeteringen erop gericht een zo goedkoop mogelijke, optimale reproduceerbaarheid te bekomen, zeer korte belichtingstijden, een eenvoudiger gebruik en meer stabiliteit.

De amateurfotografie komt ten volle tot ontwikkeling wanneer, in 1889, de Kodak op de markt wordt gebracht. Dit is het eerste toestel dat geen enkele technische kennis vereist. In diezelfde periode, op het ogenblik dat het medium iets alledaags is geworden, wordt meer bepaald de vraag gesteld naar de artistieke status van de fotografie.

Het picturalisme, dat ambieert de fotografie tot het niveau van de andere kunsten te verheffen, is de eerste internationale stroming binnen de fotografie, stroming die een groot succes kent dankzij tentoonstellingen, internationale salons, of ook nog de publikatie van luxueuze tijdschriften. De Eerste Wereldoorlog betekent het einde van deze stroming en tevens de definitieve breuk met de 19e eeuw.

Fotografie in de 20e eeuw
Met de komst van de 20e eeuw, eeuw van onlusten en verwarring, oorlogen, technologische vooruitgang..., treedt de fotografie een nieuw tijdperk binnen. Het verschijnen in de pers, alsook het massaal opduiken in de media, opent voor de fotografie nieuwe en velerlei domeinen en commerciële toepassingen.

Dankzij de technische vooruitgang waardoor fototoestellen steeds maar kleiner en gebruiksvriendelijker worden, kunnen persfotografen getuigen van de toestand in de wereld en van de belangrijke gebeurtenissen, die rijkelijk verspreid worden via geïllustreerde tijdschriften. Geëngageerde fotografen getuigen van menselijke drama's en onrechtvaardigheid, terwijl andere, humanistische, fotografen de mens in zijn waardigheid tonen.

In de jaren dertig doet de fotografie haar intrede in de intimiteit van de huiselijke kring. Tegelijkertijd wordt haar artistieke status erkend via haar eigen taal, die de werkelijkheid laat zien vanuit een nieuwe en onverwachte hoek. De fotografie wordt geïntegreerd in de avant-gardebeweging: futurisme, dadaïsme, constructivisme, surrealisme... Op die manier breidt ze haar potentieel uit en verrijkt ze onze visie en onze perceptie van de wereld. Zo nemen persoonlijke demarches van auteurs hand over hand toe en worden deze getoond in galeries en op de kunstmarkt, in departementen van musea [Museum of Modern Art, New York, 1940] en in geëigende instellingen in de Verenigde Staten, en vanaf het einde van de jaren zestig ook in Europa.

Het aantal historische, kunstzinnige en theoretische werken neemt hand over hand toe en de eigen benaderingswijze van fotografen wordt het voorwerp van monografieën en diepgaande studies. Vandaag maakt de fotografie integraal deel uit van de plastische kunsten en gaat ze een stimulerende dialoog aan met andere expressiemiddelen. Fotografen voeden nu meer dan ooit onze visuele verbeelding, zij verduidelijken wat wij als onbestemd ervaren, "waardoor zij ons intens gevoel van te bestaan vergroten" [Kenneth White].

Venster of spiegel? Blik op de werkelijkheid of weerspiegeling van de subjectiviteit van de fotograaf? De twee worden met elkaar verweven: een venster kan uitzien op een spiegel en een spiegel kan een venster weerkaatsen. Miljarden beelden en een fotografiemuseum als een aquarium in een oceaan...

Nieuws- en persberichten
04/04/2008 Op 1 juni 2008 breidt het Fotografiemuseum in Charleroi uit


Frédéric Pauwels: De schaduwkant van het decor
18/5/2013 - 22/9/2013
Jens Olof Lasthein
18/5/2013 - 22/9/2013
Charles Gaspar (1871-1950): Les études de Monsieur Gaspar
18/5/2013 - 22/9/2013
Nikon Press Photo Awards 2012
18/5/2013 - 22/9/2013
Charles Paulicevich: Variatie
26/1/2013 - 12/5/2013
Fotografie uit de verzameling van Stephane, Rodolphe en Sebastien Janssen
26/1/2013 - 12/5/2013
Albums de famille 1870-1980
26/1/2013 - 12/5/2013
Philippe Herbet: Made in Belarus
22/5/2010 - 19/9/2010
Christian Lutz: Protokol
24/1/2009 - 15/5/2009
Fred Baldwin & Wendy Watriss
24/1/2009 - 15/5/2009
Erika Harrsch: Eros-Thanatos
13/9/2008 - 18/1/2009
La Première Guerre mondiale dans les collections du musée
13/9/2008 - 18/1/2009
Palestine inventée
13/9/2008 - 18/1/2009
Hugues de Wurstemberger: Rétrospective
19/5/2008 - 7/9/2008
Dave Anderson: Rough Beauty
10/5/2008 - 7/9/2008
Nikon Press Photo Awards 2007
10/5/2008 - 7/9/2008
Joel Meyerowitz en Marc Wendelski
19/1/2008 - 4/5/2008
Nobuyoshi Araki: Self, Life, Death (Het Ik, Het Leven, De Dood)
23/9/2006 - 14/1/2007
Alain Breyer: En attendant son tour
11/3/2006 - 4/6/2006
Paolo Pellizzari: The Wolrd Next Door
11/3/2006 - 4/6/2006
Delhaize: Le Lion
3/12/2005 - 5/3/2006
Don McCullin: Rétrospective
3/12/2005 - 5/3/2006
Alain Xhardez: Eaux douces
3/12/2005 - 5/3/2006
Eugène Atget, Léonard Misonne en Gaël Turine
11/9/2004 - 28/11/2004
Man Ray
28/2/2003 - 31/5/2003
Patrimoine photographique du Quai d'Orsay
23/11/2002 - 25/2/2003
Michel Vanden Eeckhoudt, Andrew Savulich en Philippe Lavandy
21/9/2002 - 17/11/2002
Alison Jackson, Luisa Lopez Moreno en Belle Epoque
8/6/2002 - 15/9/2002

Kunstenaars in vaste collectie

Diane Arbus - Edouard Boubat - Dirk Braeckman - Brassaï - Harry Callahan - Henri Cartier-Bresson - Jacques Charlier - Emile Chavepeyer - Pierre Cordier - Armand Dandoy - De Selys Longchamps - Georges Desgain - Frantisek Dritkol - Robert Frank - Ralph Gibson - André Kertész - Willy Kessels - Gilbert De Keyser - William Klein - Josef Koudelka - Dorothea Lange - Marcel Lefrancq - René Magritte - Marcel Mariën - Gustave Marissiaux - Lisette Model - Robert Morian - Paul Nougé - Luís González Palma - Julia Pirotte - George Rodger - Ralph Steiner - Georges Thiry - Arthur Tress - Serge Vandercam - Stephan Vanfleteren - André Villers - John Vink - Edward Weston - Clarence H. White.


Galeries.nl is na een afwezigheid van een half jaar sinds begin mei 2018 weer in de lucht. Om te helpen de site up-to-date te houden hebben diverse vrijwilligers zich reeds aangemeld:
- Willemijn Vesseur
- Sascia Vos
- José Jonkergouw
- Ron Schöningh

Wilt u ook als vrijwilliger helpen om actuele exposities toe te voegen? Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius