Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)  (1972)

Piet Heinkade 179 (Pakhuis de Zwijger)  Plattegrond via Google
1019 HC Amsterdam, Nederland
T 020-5200520
 vragen@amsterdamsfondsvoordekunst.nl
www.afk.nl

Contact: Sylvia Dornseiffer (dir), Clemmy Tjin-Bromet (comm)

Overige informatie

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) is in 1972 opgericht. Het kreeg de taak om namens de gemeente Amsterdam de Kunstprijzen toe te kennen en opdrachten te geven op het gebied van de scheppende kunsten. In 1995 breidde het gemeentebestuur de verantwoordelijkheden van het AFK uit en legde het ook de subsidiëring van incidentele kunstprojecten en de opdrachten beeldende kunst in de openbare ruimte in handen van het AFK.

Raad van toezicht
Jet Bussemaker (voorzitter)
Gert Jan Hogeweg (penningmeester)
Job Hengeveld (lid)
Mohan Sardjoe (lid)
Joeri van den Steenhoven (lid)
Rabiaâ Benlahbib (lid)
+ + lees meer...

Kunst in de openbare ruimte
Het AFK is in Amsterdam de belangrijkste instelling voor de kunst in de openbare ruimte. Het stimuleert de kwaliteit van de collectie door samen met onder andere stadsdelen en woningbouwverenigingen opdrachten te verstrekken aan kunstenaars, de realisering te begeleiden en bij te dragen aan de gedachtenvorming.
Het kan gaan om grote, monumentale kunstwerken of om experimentele, tijdelijke kunstwerken.
Kunstenaars of organisaties kunnen ook zelf een voorstel doen voor werk op een bepaalde locatie. De procedure Kleinschalige Opdrachten biedt hiervoor ruime mogelijkheden. Het totale budget bedraagt € 1.442.971.

Kleinschalige Opdrachten
Kunstenaars of Amsterdamse instellingen kunnen zelf voorstellen doen voor een kleinschalige opdracht. Het budget van deze opdrachten is maximaal € 20.500; de kunstwerken kunnen tijdelijk worden geplaatst. Aanvragen voor deze opdrachten kunnen het gehele jaar door worden gedaan. Van de non-profitorganisaties wordt een eigen bijdrage verwacht. Dit kan een deel van het honorarium van de kunstenaar zijn of een materiële bijdrage.
Contactpersonen: Janneke Groot en Andries Vonk.

De Amsterdamprijs voor de kunsten
Vanaf 2003 kent het AFK de Amsterdamprijs voor de kunsten toe. Deze prijs vervangt de Amsterdamse Kunstprijzen zoals die tot dit jaar bestonden. Het AFK kent de prijs toe aan drie kunstenaars die een belangrijke en actuele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kunst. Ieder van hen ontvangt € 35.000 aan vrij besteedbaar prijzengeld.
De 15 Aanmoedigingsprijzen vervangt het AFK door drie stimuleringsbudgetten van € 20.000. De budgetten zijn bestemd voor drie kunstenaars tot 30 jaar die een belangrijke bijdrage beloven te gaan leveren aan de ontwikkeling van de kunst. Het geld kan door hen op eigen voorstel worden aangewend voor ontwikkeling van hun oeuvre.

Nieuws- en persberichten
11/06/2008 Julika Rudelius, Pete Philly & Perquisite en Marlies Rohmer winnen prijs
07/02/2008 Amsterdams Fonds voor de Kunst claimt fors budget voor kunst
16/03/2007 Positie Amsterdams Fonds voor de Kunst komende jaren versterkt
11/11/2005 Amsterdamprijs voor Guy Cassiers, Claudy Jongstra en Joël Bons


Agneta Evenhuis in het Seinhuis, Amsterdam
21/5/2004 - 20/8/2004
Evelien Krijl: Ketelfluitjes in het Vondelpark
10/4/2004 - 8/5/2004
Diana van der Ley, Frank Kok en Dorothée Meyer: Transit 2
8/11/2003 - 9/5/2004
Nanda Janssen: Transit 1
3/5/2003 - 2/11/2003


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius