FLACC Centrum voor kunsten en beeldcultuur  (2001)

André Dumontlaan 2 (Casino Modern)  Plattegrond via Google
B-3600 Genk, België
T +32-89845223
 info@flacc.info
www.flacc.info
vr 10.00-17.00
za en zo 14.00-18.00

Contact: Tom De Bock (comm)

Overige informatie

Het FLACC profileert zich als werkplaats voor beeldende kunstenaars. Op die manier maakt FLACC de overstap van een ‘kunsten’beleid naar een ‘kunstenaars’beleid. Voortaan zijn programma, profiel, ruimtelijke inrichting en communicatie in de eerste plaats afgestemd op de kunstenaar. FLACC wil de organisatorische, inhoudelijke en technische voorwaarden scheppen om een aantal unieke kunstenaarsprojecten te realiseren. De organisatie selecteert jaarlijks maximaal vijftien kunstenaars – uit binnen- en buitenland, jong en ervaren – om een nieuw project op te zetten. De toewijzing gebeurt op grond van artistieke criteria en de wijze waarop een kunstenaar de notie ‘werkplaats’ bevraagt en opnieuw definieert vanuit de kwaliteiten van zijn/haar werk. Daarnaast heeft FLACC een receptieve werking: op basis van een ingediend projectvoorstel kunnen ook andere kunstenaars in Genk aan de slag. De feitelijke atelierruimtes en -accommodaties zijn slechts één van de instrumenten die FLACC de kunstenaar aanreikt. De werkplaats wil intra en extra muros ook deskundige praktische en inhoudelijke begeleiding bieden en doet hierbij beroep op een internationaal netwerk van experts. Er zijn bovendien verblijfsmogelijkheden en goede contacten met de bedrijfswereld. Op geregelde tijdstippen zal FLACC de creaties uit de werkplaats publiek maken. Dit zal gebeuren aan de hand van toonmomenten, workshops, lezingen en een jaarlijks ‘open huis’, gekoppeld aan een jaarboek dat alle kunstenaarsprojecten vermeldt, documenteert en erover reflecteert. Als werkplaats voor beeldende kunstenaars wil de organisatie met zoveel mogelijk partners flexibele samenwerkingsverbanden opzetten. Zo is FLACC in gesprek met andere werkplaatsen met het oog op een complementaire werking. Ook met musea, galerieën en cultuurcentra zijn er afspraken om de werken die in FLACC tot stand komen, hun weg naar een breed publiek te laten vinden.

Nieuws- en persberichten
01/05/2006 Het FLAC© wordt kortweg FLACC


Sarah Vanagt
1/6/2006 - 30/6/2006
INwardOUTward Image Forum: Fotografie en Mediakunst in Genk
1/10/2005 - 13/11/2005
Out of Place
18/6/2005 - 7/8/2005
Panamarenko: Space traveller
10/4/2005 - 29/5/2005
Institutional Flirts / Flirteos Institucionales
3/4/2004 - 2/5/2004
Caroline Coolen, Nadia Naveau en Peter Rogiers: Gezichten ... / Facing
31/1/2003 - 28/2/2004

Vaste kunstenaars

Geert Goiris - Gregg Smith.