Fort bij Vechten

Marsdijk 2  Plattegrond via Google
3981 HE Bunnik, Nederland
T 030-6565285
 fortvechten@nieuwland.nl
www.fortvechten.nl

Overige informatie

Het Fort bij Vechten is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Het fort is gebouwd tussen 1867 en 1870, de bomvrije kazerne werd in 1880 toegevoegd. Het terrein is 17 hectare groot en na Rijnauwen het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op het fort liggen 16 grotere en kleinere grondgedekte gebouwen, opgetrokken uit 16 miljoen bakstenen en met een gezamenlijk vloeroppervlak van 7.000 m˛. Het Fort bij Vechten is sinds 1996 eigendom van Staatsbosbeheer, één van de grootste terreinbeherende organisaties in Nederland. Staatsbosbeheer heeft naast bos en natuurterreinen ook veel forten in beheer, maar niet genoeg mensen en middelen om al deze forten te kunnen beheren, restaureren en open te stellen. Staatsbosbeheer zoekt daarom allerlei samenwerkingsverbanden met organisaties en particulieren om dat wel voor elkaar te krijgen.

Op het Fort bij Vechten werkt Staatsbosbeheer sinds 1998 samen met de Stichting "Werk aan de Linie". De Stichting beheert, exploiteert en onderhoudt het fort en maakt publieke openstelling mogelijk. Ze doet dat via zes hoofdactiviteiten:
1. Feesten & Partijen
2. Openstelling
3. Medegebruikers
4. Fortenwacht
5. Cursussen
6. Reďntegratie


Vormgevers in Hout 2004
16/10/2004 - 17/10/2004
De Kleine Biennale
12/4/2004 - 2/5/2004


Galeries.nl is na een afwezigheid van een half jaar sinds begin mei 2018 weer in de lucht. Om te helpen de site up-to-date te houden hebben diverse vrijwilligers zich reeds aangemeld:
- Willemijn Vesseur
- Sascia Vos
- José Jonkergouw
- Ron Schöningh

Wilt u ook als vrijwilliger helpen om actuele exposities toe te voegen? Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius