Museum Dr. Guislain

Jozef Guislainstraat 43  Plattegrond via Google
B-9000 Gent, België
T +32-9-2163595
 info@museumdrguislain.be
www.museumdrguislain.be
di t/m vr 9.00-17.00
za en zo 13.00-17.00
entree € 8,00

Contact: Bart Marius

Overige informatie

In Gent ligt ten noorden van de wijk 'Brugse Poort' het Museum Dr. Guislain. Het museum is gehuisvest in voormalige gebouwen van het 'Hospice Guislain'.
Het gebouw ademt de sfeer uit van de negentiende eeuw en van een medische praktijk die dan haar ontstaan en eerste ontwikkeling kent: de psychiatrie.
Het imposante gebouw is voor de bezoekers een ware confrontatie: wat was psychiatrie toen?
Wie was die 'eerste Belgische psychiater' dokter Joseph Guislain? Wat dreef die man?
Hoe was hij als medicus, als wetenschapper, als bouwer, als organisator?
+ + lees meer...

Doorheen de collectie en de tijdelijke tentoonstellingen van het Museum Dr. Guislain lopen drie lijnen. Een eerste lijn is medisch en beschrijft de geschiedenis van de psychiatrie. Woudmannen, narren, onnozelen, zotten... Woorden voor waanzin. Wat is een keisnijding. Wat is lijden aan zwarte gal? Waarom smoorde men dullen? Wie werd gewogen en te licht bevonden? Brengt een duiveluitdrijving de bezetene weer tot rede? Omgaan met waanzin doorheen de tijden: een mengeling van magie, religie, dwang en zorg, controle en wetenschap. Waar geen rede mee te rijmen valt, dat wil men bestraffen, zalven, verzorgen, genezen: een fascinerende geschiedenis.
Een tweede lijn is de fotografie. Medische fotografie als een poging objectief naar de mens te kijken maar ook fotografie als een manier om het vreemde en het andere vast te leggen en te kaderen. Een uitgebreide fotocollectie illustreert het leven in de psychiatrie vanaf 1860 tot nu en toont de beeldvorming over geesteszieken en mensen met een handicap. Van beelden van negentiende eeuwse 'gevallen' en momentopnames uit het geheimzinnige gesticht naar hedendaagse foto's die stereotiepen doorprikken en het al te menselijke bloot leggen.

'Ware kunst is nooit waar men ze verwacht: ze is op een plaats waar niemand er op let of er een naam aan geeft.' schrijft kunstenaar Jean Dubuffet in 1949. Net als Dubuffet is het Museum Dr. Guislain op zoek naar andere kunst. De collectie evolueerde van een bescheiden verzameling met werk van mensen met een psychische problematiek naar een zeer uitgebreide collectie outsiderkunst. Outsiderkunst wordt gemaakt in de marge van het kunstgebeuren en herinnert door zijn directheid aan de verloren gewaande scheppingskracht in elk van ons. Dit is de derde lijn in de tentoonstellingen.

Wat deze drie lijnen gemeenschappelijk hebben is een fascinatie voor het andere.
De waanzin stelt ons de vraag hoe we omgaan met de andere maar ook en vooral met het andere in onszelf.
Het Museum Dr. Guislain wil deze brandend actuele vragen wakker houden met bijzondere tentoonstellingen waarin waan en wetenschap, kunst en cultuur een aparte belichting krijgen.

De permanente collectie van het Museum Dr. Guislain bevat drie luiken:
 • Een eerste luik is de geschiedenis van de psychiatrie. Hoe men in primitieve culturen waanzin aan de invloed van een boze geest toeschreef en in de Middeleeuwen de duivel uitdreef en heksen verbrandde en hoe de psychiatrie zich in de negentiende en de twintigste eeuw als wetenschap ontwikkelde, wordt in de permanente collectie rijkelijk geïllustreerd én beschreven.
 • Het tweede luik is de fotocollectie. Foto’s vanaf 1860 tot nu over het leven in de psychiatrie, om die geschiedenis en de veranderingen te illustreren. Maar ook en vooral: foto’s om de beeldvorming over geesteszieken en mensen met een handicap te illustreren en stereotiepen te doorprikken.
 • Ten derde is er de collectie outsiderkunst. Deze evolueerde van een bescheiden collectie met werk van mensen met een psychische problematiek naar een zeer uitgebreide collectie outsiderkunst. Dit ruimere begrip omvat het werk van kunstenaars die elk op een ‘andere’ manier met kunst bezig zijn.

  Een groot gebrek aan toegankelijkheid van kennis en informatie omtrent de geestesziekenzorg in het algemeen en de psychiatrie in het bijzonder, vormde in 1986 de belangrijkste redenen om een museum over de geschiedenis van de psychiatrie in het leven te roepen. De weerstand die de medewerkers van het eerste uur ook in de sector van de mentale zorgverlening zelf ondervonden tegen het tonen van de evolutie van de psychiatrie, zowel in haar verwezenlijkingen als in haar impasses, was het zoveelste symptoom van een ontstellende lacune in de algemene kennis, en een aansporing om deze lacune in te vullen.

  De staf van het Museum Dr. Guislain onderschrijft dan ook ten volle de ICOM-definitie van het museum als

  'een instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, niet gericht op het maken van winst, die de getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, registreert, documenteert en wetenschappelijk onderzoekt, behoudt en presenteert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.'

  Aanvullend echter, hopen wij dat het verstrekken van neutrale, wetenschappelijk verantwoorde kennis op sociaal en maatschappelijk vlak een emancipatorische functie mag vervullen. Vooroordelen met betrekking tot de psychiatrie-praktijk zijn niet alleen zonder weerslag op de wijze waarop de maatschappij deze tak van de gezondheidszorg organiseert, ze kunnen ook zeer ingrijpend zijn voor het concrete individu met een mentale stoornis dat nog al te vaak in deze vooroordelen een bijkomende belemmering aantreft om zo autonoom en geïntegreerd mogelijk een plaats en een zin te vinden in de samenleving waar hij als ieder ander deel van uitmaakt.

  In het bijzonder hoopt het museum te duiden dat het concept 'waanzin' of 'psychiatrische stoornis', nooit uitsluitend medisch geladen is. Het houdt steeds een element van sociaal-culturele en ideologische constructie in. Precies die laatste aspecten kunnen onze houding tegenover geestesziekte indringend bepalen. De manier waarop de psychiatrie als onderdeel van de westerse geneeskunde, in samenspel met de rest van de samenleving, de mens benadert, is sterk bepalend zowel voor de inzichten die zij verwerft en de impasses waarvoor zij zich geplaatst ziet, als voor de wijze waarop de geproduceerde kennis vertaald wordt in maatschappelijke initiatieven. De verstrekte kennis is tegelijk een uitnodiging aan u, onze bezoeker, om uw algemeen mensbeeld te verdiepen en te verrijken. Wij hopen dat uw bezoek aan onze internetpagina's u mag uitnodigen tot een bezoek aan het museum.

 • De geschiedenis van de psychiatrie
  1/10/2017 - 30/12/2020
  Kunstcollecties Stichting Collectie De Stadshof en Museum Dr. Guislain
  24/6/2017 - 30/12/2020
  Ave Luïa: Het Nieuwste Testament volgens atelier La “S”
  24/6/2017 - 15/10/2017
  (On)behandeld: Over internering, schuld en boete
  6/5/2017 - 15/10/2017
  Jan Rosseel: Back-up
  11/3/2017 - 28/5/2017
  Adoptie: Tussen avontuur en kwetsuur
  24/11/2016 - 16/4/2017
  Een andere wereld: Laboratorium van waan en fantasie
  22/10/2016 - 28/5/2017
  Museum Dirk De Wachter: Kunst en psychiatrie in borderlinetijden
  25/6/2016 - 25/9/2016
  Arpaïs du Bois: trouver un moyen d'habiter le monde
  5/3/2016 - 29/5/2016
  Vuil vel: Sprookjes en taboe
  21/11/2015 - 21/2/2016
  Schaamte
  31/10/2015 - 29/5/2016
  Uit de schaduw: 200 jaar Broeders van Liefde en psychiatrie
  30/9/2015 - 29/5/2016
  Mirjam Devriendt: Uit het niets
  20/9/2015 - 8/11/2015
  Karin Borghouts: Het Huis
  12/6/2015 - 30/8/2015
  Facing Japan
  12/6/2015 - 13/9/2015
  Lichtgevoelig: Psychiaters Patiënten Portretten 1865-2015
  12/6/2015 - 11/10/2015
  Robin Hammond: Condemned
  12/6/2015 - 11/10/2015
  Karakterkoppen: Over haviksneuzen en hamsterwangen
  14/3/2015 - 27/9/2015
  Pleisterplekken: Jeugdinstellingen tussen romantiek en trauma
  22/11/2014 - 15/2/2015
  Donkere kamers: Over melancholie en depressie
  18/10/2014 - 31/5/2015
  Ik denk
  18/9/2014 - 4/1/2015
  Bas Bogaerts: Onze jongens
  13/9/2014 - 2/11/2014
  Ik zie wat jij niet ziet: Kunst en autisme
  19/7/2014 - 21/9/2014
  Roger Ballen: Fotograaf als reiziger in de psyche
  22/3/2014 - 1/9/2014
  Oorlog en Trauma
  1/11/2013 - 29/6/2014
  Kabinet Devriendt
  1/11/2013 - 27/4/2014
  Dalit
  1/11/2013 - 2/3/2014
  In alle staten
  22/6/2013 - 6/10/2013
  Gideon Kiefer
  22/6/2013 - 6/10/2013
  Jimmy Kets: Niet Miss - Fototentoonstelling over missverkiezingen in Vlaanderen
  1/3/2013 - 26/5/2013
  Jan Locus: Devoted
  13/10/2012 - 13/1/2013
  Nerveuze vrouwen: Twee eeuwen vrouwen en hun psychiaters
  13/10/2012 - 26/5/2013
  Hier woont mijn huis*: Vijf variaties op wonen en waanzin
  16/6/2012 - 16/9/2012
  In de marge: Belgische documentaire fotografie
  2/6/2012 - 4/9/2012
  Gevaarlijk jong: Kind in gevaar, kind als gevaar
  1/10/2011 - 20/5/2012
  In de marge: Belgische documentaire fotografie
  2/6/2011 - 4/9/2011
  Naar den Congo!
  17/3/2011 - 15/1/2012
  Ovartaci: Oppergek
  5/2/2011 - 8/5/2011
  Bobby Baker: Diary Drawings. Mental Illness and Me
  8/10/2010 - 27/1/2011
  Het gewichtige lichaam: Over dik, dun, perfect of gestoord
  8/10/2010 - 8/5/2011
  Lieven Nollet: Geen schuld, wel straf
  22/5/2010 - 12/9/2010
  De wereld andersom: Art Brut uit de abcd collectie, Parijs
  22/5/2010 - 12/9/2010
  Petrus Jozef Triest: 250 jaar Petrus Jozef Triest
  20/3/2010 - 10/1/2011
  Uit het geheugen. Over weten en vergeten
  10/10/2009 - 2/5/2010
  De Tentoongestelde Mens: Andere culturen als amusement
  29/5/2009 - 13/9/2009
  François Burland: Toyland
  9/5/2009 - 13/9/2009
  Goran Djurovic: Unknown Secrets
  9/5/2009 - 13/9/2009
  Spelmakers
  18/11/2008 - 18/1/2009
  Het spel van de waanzin: Over gekte in film en theater
  4/10/2008 - 12/4/2009
  Jean Rustin
  24/5/2008 - 7/9/2008
  Marc Maet
  24/5/2008 - 7/9/2008
  Kermis of kennis: Wassen beelden uit de Roca-collectie
  24/5/2008 - 7/9/2008
  Tussen Lichaam en Geest
  10/11/2007 - 27/4/2008
  Isolatie en Fantasie
  17/5/2007 - 14/10/2007
  Schets of schim
  21/4/2007 - 30/9/2007
  200 jaar Broeders van Liefde
  18/3/2007 - 21/10/2007
  Waanzin is vrouwelijk
  7/10/2006 - 28/1/2007
  Voorbij Goed en kwaad
  7/10/2006 - 29/4/2007
  150 jaar Freud
  8/9/2006 - 29/9/2006
  Arnulf Rainer
  3/6/2006 - 3/9/2006
  Dwaze wijzen en wijze dwazen
  3/6/2006 - 3/9/2006
  Zwart Wit
  3/6/2006 - 3/9/2006
  Het kabinet van dr G. Hahneman
  3/6/2006 - 3/9/2006
  Pijn
  8/10/2005 - 30/4/2006
  Verborgen Werelden
  25/3/2005 - 4/9/2005
  Het hart: Geschiedenis Verhaal Verbeelding
  23/10/2004 - 13/3/2005
  De rest van de wereld: COLORS Magazine toont de psychiatrie
  24/4/2004 - 26/9/2004
  Geheim schrift uit de Prinzhorn-collectie uit Heidelberg
  15/11/2003 - 31/3/2004
  Menselijk, al te menselijk: Fotografie & psychiatrie (1870-1940)
  15/11/2003 - 26/9/2004
  Alex Windey: Des peintures de cet artiste gantois
  21/11/1997 - 30/4/1998

  Kunstenaars in vaste collectie

  Bart Baele - Lieve Blancquaert - Mario De Brabandere - Koen Broucke - Tim Brown - Jacques Charlier - Paul Duhem - Luiz Figueiredo - Willem van Genk - Madge Gill - Michiel Hendryckx - Bertus Jonkers - Alexis Lippstreu - Theo - Stephan Vanfleteren - Marie-Josée Van de Veegaete - Teun Voeten - Agnes de Waele - August Walla - Adolf Wölfli.

  Toon afbeeldingen


  Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

  Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

  Meer info over adverteren

  Benno Tutein Nolthenius