College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

Eekholt 4  Plattegrond via Google
1112 XH Diemen, Nederland
T 020-7978555
www.cvz.nl

Contact: Niklaas Pruijssers

Overige informatie

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) op het terrein van de sociale ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het CVZ neemt een onafhankelijke positie in tussen de beleidsbepalende partijen (politiek en ministeries) en de uitvoerende partijen (zorgverzekeraars en zorgaanbieders).

Het CVZ borgt en ontwikkelt de publieke randvoorwaarden van het zorgverzekeringsstelsel, zodat de burgers hun aanspraak op zorg kunnen realiseren.

De kunstcollectie van het CVZ bestaat uit circa 100 werken.


Kunstenaars in vaste collectie

Erik Mattijssen - Dave Meijer - Erik Oldenhof.


(advertentie)


Meer info over adverteren