Restauratoren Nederland (RN)

Herengracht 474 (Erfgoedhuis)  Plattegrond via Google
1017 CA Amsterdam
T 020-7167354
 info@restauratoren.nl
www.restauratoren.nl

Contact: Vereniging voor conservering en restauratie.

Overige informatie

De vereniging Restauratoren Nederland is op 1 juli 2005 opgericht en voortgekomen uit een fusie van de verenigingen VeRes (Belangenvereniging Restauratoren Nederland), VAR (Vereniging Restauratoren van Papier, Boeken en Fotografisch materiaal), TRON (Textiel Restauratoren Overleg Nederland) en IIC-Nederland (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works afdeling Nederland). Op deze manier is de nieuwe vereniging de bundeling geworden van de beroepsgroep die werkzaam is in conservering en restauratie en de bredere groep van niet-restauratoren en organisaties betrokken bij dit veld. Restauratoren Nederland vertegenwoordigt haar leden zowel uit de publieke als particuliere sector en omvat alle disciplines en specialisaties.

Restauratoren Nederland heeft een missie: zich inzetten voor het behartigen van de belangen van de beroepsgroep en voor de zorg voor het cultureel erfgoed in het algemeen. Zij wil de deskundigheid van haar leden bevorderen en de sector professionaliseren door o.a. een systeem van kwaliteitszorg op te zetten. Tenslotte wil Restauratoren Nederland het publieke, professionele en politieke besef over de noodzaak van de zorg voor ons culturele erfgoed vergroten.

Op de website kunt u zoeken naar restauratoren per provincie, maar ook per categorie:
Meubels
Scheepsmodellen
Lakwerk
Muziek instrumenten
Houtsnijwerk
Boeken / archiefmateriaal
Aquarellen/ pastels/ prenten/ tekeningen
Globes/ kaarten
Behang
Fotografisch materiaal
Japanse rollen
Schilderijen
Beschilderde objecten
Vergulde objecten
Muurschilderingen
Miniaturen
Iconen
Lijsten
Sculptuur / beelden
Porselein/ aardewerk/ terracotta/ steengoed
Glas-in-lood
Kroonluchters
Uurwerken/klokken
Sieraden
Wetenschappelijke instrumenten
Kostuums
Tapijten
Trams
Rijtuigen

Wat is conservering en restauratie?
Schilderijen, boeken, meubels, beelden, kleding, historische gebouwen en nog veel meer objecten of ensembles die behoren tot ons cultureel erfgoed raken in verval door zeer uiteenlopende oorzaken:omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld luchtverontreiniging en vocht, maar ook door intrinsiek verval van het materiaal zelf, veelvuldig gebruik van het object of onoordeelkundig uitgevoerde reparaties.

Wat doet een restaurator?
De belangrijkste rol van de restaurator is dit verval te vertragen om zo ons cultureel erfgoed ten behoeve van de huidige en komende generaties te behouden. De restaurator draagt bij aan de perceptie, de waardering en het begrip voor cultureel erfgoed ten aanzien van zijn context, betekenis en fysieke eigenschappen. De restaurator heeft de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren, voert zelf uit en adviseert: de strategische planning, diagnostiek onderzoek, het opstellen van conserveringsplannen en behandelingsvoorstellen, preventieve conservering, restauratieve behandelingen en documentatie van observaties en mogelijke interventies. Hij wordt, zowel bij terughoudend conserveren als ingrijpend restaureren, geconfronteerd met een complexe problematiek waarbij steeds overwogen keuzes moeten worden gemaakt op ethisch, esthetisch en technisch gebied met meestal fysieke gevolgen voor de objecten.

Preventieve conservering, conservering, restauratie
Het concept van conservering en restauratie is in de laatste twee en halve eeuw drastisch veranderd.
In de huidige definitie worden de begrippen conservering en restauratie strikt gedifferentieerd van de termen renovatie en reconstructie.
Conservering kent de categorieŽn preventieve conservering en (curatieve) conservering.
Preventieve conservering bestaat uit indirecte actie om verval te vertragen en schade te voorkomen door optimale voorwaarden te scheppen voor het behoud van het cultureel erfgoed, voor zover dat overeenkomt met het sociale nut ervan. Preventieve conservering omvat ook juiste hantering, vervoer, opslag en tentoonstelling. Het kan ook het maken van facsimile's met zich meebrengen, om het origineel te beschermen.
Conservering bestaat hoofdzakelijk uit directe actie, uitgevoerd op cultureel erfgoed met als doel de conditie te stabiliseren en verder verval te vertragen. Restauratie bestaat uit directe actie, uitgevoerd op beschadigd of verslechterd cultureel erfgoed met als doel de perceptie, waardering en het begrip ervoor te vergemakkelijken, waarbij zoveel mogelijk de esthetische, historische en fysieke eigenschappen ervan moeten worden gerespecteerd.(advertentie)


Meer info over adverteren