SER Kunstcollectie

Bezuidenhoutseweg 60  Plattegrond via Google
2594 AW Den Haag, Nederland
T 070-3499499
 ser.info@ser.nl
www.ser.nl

Overige informatie

De SER is in 1950 bij wet opgericht. Dat was na een lange periode van discussie over de sociale en economische orde in Nederland. Het ging vooral over de rol die de overheid en maatschappelijke organisaties daarin moesten spelen. Het was de tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. De grote economische crisis van de jaren dertig lag nog vers in het geheugen. Algemeen vond men dat de overheid zich meer moest gaan bemoeien met economische groei, werkgelegenheid en sociale zekerheid. Maar de overheid kon die zware taak alleen waarmaken door het bedrijfsleven (ondernemers en werknemers) blijvend bij het oplossen van deze vraagstukken te betrekken.

In een van zijn eerste adviezen zette de SER de doelstellingen voor het sociaal-economisch beleid op een rij. Voor een goed werkende overlegeconomie is eensgezindheid hierover heel belangrijk. De gezamenlijk uitgangspunten helpen om tot overeenstemming te komen over meer concrete keuzes in het sociaal-economisch beleid. De drie doelstellingen van de SER zijn:
- een evenwichtige economische groei, passend binnen het streven naar duurzame ontwikkeling;
- een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie;
- een redelijke inkomensverdeling.

Hoewel bij wet ingesteld, is de SER geen overheidsinstelling. Ook in financieel opzicht is de SER onafhankelijk van de overheid. Al het werk van de SER kost bijna 14 miljoen euro per jaar. De benodigde financiŽle middelen worden opgebracht via een heffing die alle bedrijven moeten betalen. Die heffing wordt geÔnd door de kamers van koophandel. Voor de financiering van een deel van de uitvoering van wetten bestaan aparte heffingen en bijdrageregelingen.

,b>kunst,/b>
In De Poushal zijn het hele jaar kunsttentoonstellingen te bezichtigen. Deze tentoonstellingen zijn vrij toegankelijk voor bezoekers aan het vergadercentrum. Ook andere belangstellenden zijn, na het maken van een afspraak, welkom om de tentoonstelling te bezoeken.


Joannet van der Perk
1/12/2009 - 14/1/2010

Kunstenaars in vaste collectie

Hans van der Ham - Raquel Maulwurf.


Gratis nieuwsbrief
Elke donderdag sturen wij een mail met de agenda van de komende en aflopende exposities. U kunt zich hiervoor opgeven.

galeries.nl bestaat al sinds 2000 en biedt informatie over exposities, kunstenaars en kunstinstellingen in Nederland en BelgiŽ. Ondanks de naam betreft het niet enkel informatie over galeries, maar ook over musea.

Vrijwilligers gevraagd
Wilt u als vrijwilliger helpen om actuele exposities toe te voegen? Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius