Stedelijk Museum Hof van Busleyden

Frederik de Merodestraat 65  Plattegrond via Google
B-2800 Mechelen, België
T 003215 29 49 17
 liesbeth.deridder@mechelen.be
muse.mechelen.be
di t/m zo 10.00-17.00
normaal tarief: € 2,00
gratis toegangtijdens tentoonstellingen

Contact: Sigrid Bosmans

Overige informatie

Het Hof van Busleyden bevond zich ooit in het centrum van de intellectuele wereld in de Lage Landen. Grote denkers als Erasmus, Adriaan Floriszoon – de latere paus Adrianus VI - en Thomas More kwamen er op bezoek bij Hiëronymus van Busleyden. Het Hof bevat nu het grootste deel van de stedelijke museumcollectie.

Het gebouw
+ + lees meer...

Het Hof van Busleyden werd in het begin van de zestiende eeuw gebouwd in opdracht van Hiëronymus van Busleyden (ca. 1470-1517), lid van de Grote Raad die hier in de stad zetelde. Hij had enkele gronden geërfd tussen de Frederik de Merodestraat en de Sint-Jansstraat. Vanaf 1505 verrees daar het Hof van Busleyden. Antoon Keldermans de oude wordt genoemd als de bouwmeester. Het was vermoedelijk diens zoon Rombout die het werk voortzette en voltooide. Op het einde van 1507, ten laatste aan het begin van 1508, was, zoals uit geschriften van Hiëronymus van Busleyden zelf kan afgeleid worden, het huis bewoonbaar. Het duurde echter nog tien jaar vooraleer de woning volledig voltooid was.

Na de dood van Van Busleyden bewoonden diverse vooraanstaande families het Hof. In 1619 werd de Mechelse Berg van Barmhartigheid – een voorloper van het O.C.M.W. – er in ondergebracht. Tot de Eerste Wereldoorlog behield het gebouw die functie. Tijdens WO I raakte het Hof van Busleyden echter zo zwaar beschadigd dat het praktisch volledig diende heropgebouwd te worden. Met de heropbouw kreeg het Hof ook een nieuwe functie: die van stadsmuseum. Op 31 juli 1938 werd het Hof van Busleyden officieel ingehuldigd en voor het publiek geopend.

In 2003 werd de buitenrestauratie van het Hof van Busleyden uitgevoerd. Hierdoor kreeg het gebouw zijn glans terug. Plannen voor een binnenrestauratie zijn in voorbereiding en worden de komende jaren gerealiseerd. Hierdoor is de hoeveel tentoongestelde kunstwerken en voorwerpen momenteel enigszins beperkt.

De collectie
De presentatie in het museum Hof van Busleyden pikt de draad op van het verhaal dat in het museum Schepenhuis eindigde. Na de bloei van de stad rond 1500 onder Margareta van Oostenrijk belandde Mechelen in een crisis. De stad kwam een tijd onder calvinistisch bestuur. Ontelbare beelden werden toen vernield. In 1572 werd Mechelen opnieuw ingenomen door de Spaanse troepen onder leiding van Alva. De contrareformatie die hierop volgde betekende een gouden tijd voor architecten en beeldhouwers. Als verblijfplaats van de aartsbisschop (sinds 1559) groeide Mechelen uit tot de religieuze hoofdstad van de Zuidelijke Nederlanden.

Politiek en economisch gezien speelde Mechelen echter geen rol van betekenis meer. Dit veranderde tijdens de negentiende eeuw toen Mechelen het hart werd van het nieuwe Belgische spoornet. De stad barstte uit haar voegen en nieuwe industrieën kwamen zich hier vestigen.

De negentiende eeuw was ook de tijd van de grote stoeten, processies en optochten. Mechelen kent een lange traditie op dat gebied. In de sectie Mechelen Stoetenstad komt dit fenomeen uitgebreid aan bod. Cavalcades, Ommegangen en andere historische optochten passeren er de revue. Uiteraard ontbreekt hier Opsignoorke, de stadsmascotte, niet. Hij maakt immers deel uit van de eeuwenoude Mechelse Ommegang.

Naast een echte stoetenstad was Mechelen eeuwenlang een belangrijke (kunst)ambachtenstad. Mechelse meubels, Mechels kant en Mechels goudleer zijn wereldberoemd. Die ambachten worden in het museum dan ook extra belicht. Brons, tin, zilver en wandtapijten ontbreken evenmin.

Mechelen was tenslotte een belangrijke stad voor beeldhouwers. Dit wordt niet alleen duidelijk in een groep – onlangs gerestaureerde – beelden van negentiende-eeuwse Mechelse beeldhouwers, maar vooral in de beeldengallerij waar drie grootmeesters van de Mechelse beeldhouwkunst vertegenwoordigd zijn: Lucas Faydherbe, Ernest Wijnants en Rik Wouters.


Roep om Rechtvaardigheid
23/3/2018 - 24/6/2018
Who’s Afraid of the Museum
16/1/2010 - 18/4/2010

Toon afbeeldingen


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius