Kasteel Amerongen

Drostestraat 20  Plattegrond via Google
3958 BK Amerongen, Nederland
T 0343-563766
 info@kasteelamerongen.nl
www.kasteelamerongen.nl
do t/m zo 11.00-17.00
entree € 12,00

Overige informatie

Het Kasteel is helaas niet toegankelijk voor mindervaliden.
De tuin, de winkel en het kasteelcafé zijn wel toegankelijk.
Honden zijn op het gehele terrein niet toegestaan. Voor zorghonden maken we een uitzondering.

Geschiedenis van het Huys

Middeleeuwen
+ + lees meer...

De geschiedenis van Kasteel Amerongen begint officieel in 1286. Op 20 juli van dat jaar verklaart Floris V van Holland dat Henric en Diederic Borre van Amerongen zijn mannen van leen zijn geworden van den "Huyse dat si doen timmeren". Het kasteel werd in die vroege jaren meerdere malen verwoest en weer herbouwd. In 1557 wordt het Huys verkocht aan Goert van Reede van Saesveld. Hij trouwde met Geertruid van Nijenrode, die erfdochter van het nabijgelegen "Zuylestein" was. De eerste kaart waarop Kasteel Amerongen is afgebeeld dateert uit 1597, het jaar waarin het Huys werd erkend als Ridderhofstad. Frederik van Reede erft het Huys van zijn vader en laat het op zijn beurt na aan zijn zoon Goert. Met Goerts zoon Godard Adriaan van Reede, die het Huys in 1641 in bezit krijgt, breekt er voor het Huys een nieuwe tijd aan.

Wederopbouw in 1673
Godard Adriaan van Reede is bekend als prominente vertegenwoordiger van de Nederlanden in het buitenland. Samen met zijn vrouw Margaretha Turnor verfraait hij het Huys. Tijdens het rampjaar vlucht Margareta tijdelijk naar Amsterdam terwijl Godard Adriaan in Berlijn verblijft bij de Keurvorst van Brandenburg. In februari 1673 werd het Kasteel door de Franse troepen met takkenbossen in brand gestoken. Onder supervisie van Margaretha wordt er na de verwoesting direct begonnen met de herbouw.

Het huidige kasteel Amerongen is opgebouwd in de voor die tijd veel voorkomende Hollands-Classicistische stijl. In 1680 was het Huys klaar. Godard Adriaan van Reede overlijdt in 1691. Zijn zoon Godard van Reede-Ginckel volgt zijn vader op als heer van Amerongen.
Godard van Ginckel is een van de vertrouwelingen van Stadhouder Willem III. Hij is succesvol in het leger van de Prins en behaalde in Ierland belangrijke overwinningen. Hij wordt onderscheiden en verkrijgt de titel Graaf van Athlone. Hij was getrouwd met Philipotta van Raesfeld, erfdochter van Kasteel Middachten.

Kasteel Amerongen vanaf de 18de eeuw
Na het huwelijk van Van Ginckels zoon Frederik Christiaan van Reede, tweede Graaf van Athlone, met Henriëtte Gravin van Nassau Zuylenstein, is het Huys van binnen geheel naar de eisen van die tijd aangekleed. Een inventarislijst uit 1748 geeft een beeld van een verfijnde en weelderige smaak. Er staat bijzonder meubilair in Huys en de kasten zijn gevuld met porselein, zilver en damast.

Naar Engeland
Wanneer in 1795 de Fransen de Nederlanden binnenvallen vertrekken de Oranje gezinde mannelijke leden van de familie samen met Willem V naar Engeland. Zij worden spoedig gevolgd door de vrouwelijke leden. Dit vertrek naar Engeland betekent voor Kasteel Amerongen een lange afwezigheid van de eigenaren. Het beheer was in handen van de rentmeester.

Overerving
De negende en laatste Graaf van Athlone woont op Kasteel Middachten, hij is tevens Heer van Amerongen. Hij overlijdt kinderloos in 1844. Het Huys komt daarna via de vrouwelijke lijn in 1879 in bezit van Godard John George Charles, Graaf van Aldenburg Bentinck.

De laatste bewoners
Godard Graaf van Aldenburg Bentinck vestigt zich op Kasteel Amerongen en brengt het Huys opnieuw tot bloei. Hij huwt Auguste Wilhelmine Louise Adrienne Gravin van Bylandt, die hem vier zonen en een dochter schenkt. Kasteel Amerongen wordt volgens moderne methoden beheerd. De graaf steunt de bevolking van Amerongen door agrarische projecten op te zetten, Godard geeft de bekende architect dr P.J.Cuypers opdracht veranderingen in het Huys aan te brengen.

Duitse Keizer Wilhelm II
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog, vanaf 11 november 1918, logeert de Duitse Keizer Wilhelm II, op verzoek van de toenmalige Commissaris van de Koningin, anderhalf jaar op Kasteel Amerongen. Hij ondertekent hier zijn acte van abdicatie. In mei 1920 verhuist hij naar het nabijgelegen Huis Doorn.

Van Aldenburgh Bentinck
Godard van Aldenburg Bentinck sterft in 1940 en laat het Huys en de tuinen na aan zijn kinderen. Zijn erfgenamen bezitten Kasteel Amerongen tot 1976 als onverdeelde boedel en verkopen in 1977 het Huys, interieur en de tuinen aan de Stichting Utrechtse Kastelen die het in 1982 overdraagt aan de Stichting Kasteel Amerongen.


't Huys in Europa: A Diplomatic way of life
13/4/2013 - 27/10/2013
Wegens herinrichting geopend
1/11/2012 - 1/4/2013
Het ís zoals het was: Een zomerse dag in de 18de eeuw
7/7/2012 - 28/10/2012


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius