Margriet Kemper (Bandung, 1951) ontwikkelde haar kunstenaarschap in diverse richtingen, weg van het atelier. Zij is docent aan AKV/St.Joost en was in 2012 de hoofdcurator van ‘Point de Vue – 200 jaar kunstacademie ‘s-Hertogenbosch’. Sinds 2007 is zij artistiek leider van Euro land Art, een Europees samenwerkingsverband op het gebied van kunst en platteland en medecurator van ‘Landkunst in Het Groene Woud’ (in samenwerking met het bkkc). Samen met haar echtgenoot Gerard Pels begon zij in 2007 uitgeverij Pels & Kemper, die op kleine schaal boeken uitbrengt op het gebied van kunst, cultuur en culinair. In 2012 verscheen het ambitieuze ‘VICEVERSA – westerse geschiedenis van kunst en architectuur’ van Ad de Visser. Daarnaast werkt zij in opdracht in de openbare ruimte, zoals het kunstwerk voor Huize Cecilia in Zijtaart, dat zijn afronding krijgt in het voorjaar van 2013 met een uitvoering van een speciaal geschreven koorwerk van de componist Fred Momotenko. Sinds enige jaren schrijft zij poëzie, die op bescheiden wijze haar weg naar de openbaarheid vindt.

In de maand februari 2013 selecteert Margriet Kemper dagelijks een kunst van de dag.

Gasten op www.galeries.nl selecteren in principe een maand lang dagelijks een werk uit het aanbod van lopende en komende exposities op deze website. Het werkelijke aanbod bij musea en galeries is uiteraard veel groter. Gasten zijn dus beperkt in hun keuze, maar zij kunnen hopelijk toch een soort gidsfunctie vervullen. Bezoekers van de site en abonnees van Kunst Actueel zullen geconfronteerd worden met werken die anders wellicht aan hun aandacht zouden ontsnappen. Bovendien kunnen de motivaties een andere blik op het werk werpen.
Als gast van deze site koos Margriet Kemper de volgende werken als Kunst van de dag:
28-2-2013Yves Klein
Een maand lang koos ik hier iedere dag een kunstwerk en schreef erover. Ik was er niet op uit kunstkritiek te bedrijven, maar hield mij aan twee drijfveren: plezier in het loslaten van een beeld in mijn geest, plezier in het schrijven - en dan kijken ... Klik voor gehele motivatie
27-2-2013Peter Koene
Waar denk je aan?, vraagt Een aan Ander met geveinsde nonchalance.
Oh, konden wij maar weten wat de ander denkt! Nee, goddank kunnen we niet weten wat de ander denkt! Het dagboek, dat komt nog het dichtste bij het opgelichte schedeldak. Als Een h ... Klik voor gehele motivatie
26-2-2013Barbara Hepworth
Wat weinig lijkt, zoals de zon die tevoorschijn komt tussen de wolken, een stralende lach van een onbekende in een lege straat, een enkele regel die zich losmaakt uit de pagina van een roman, is nog behoorlijk gecompliceerd. Om voor elkaar te krijge ... Klik voor gehele motivatie
25-2-2013Lucian Freud
Een kind zit gehurkt in het zand en volgt een mier. Wetenschappers doen precies hetzelfde. Er was een tijd dat kunstenaars, iedere kunstenaar, heel lang en heel precies naar iets moesten kijken om hun werk te kunnen doen. Wie geen kind, geen wetensch ... Klik voor gehele motivatie
24-2-2013Giorgio Morandi
Documenta 13, de Rotunda in het Fredericianum, enkele van door Morandi geschilderde voorwerpen zijn tentoongesteld. Ik sta voor de vitrine en kijk lang naar de drie vazen, het blikje en de lamp. Iets begint te branden in mijn ogen, ik ben geëmotionee ... Klik voor gehele motivatie
23-2-2013Jewyo Rhii
Ergens maakt Susan Sonntag in ´Nagelaten werk 1964-1980´ een korte notitie over kunst van niet-kunstenaars. Ik heb verwoed geprobeerd de pagina terug te vinden (de prijs die ik betaal voor geen potlood te gebruiken). Het is een notitie die onmiddelli ... Klik voor gehele motivatie
22-2-2013Martijn Grooten
Heremieten, verschoppelingen, in de wildernis verdwaalden en natuurvolkeren delen met elkaar dat zij weinig bezitten. In die karigheid schuilt een benijdenswaardige schoonheid. Het is een stelling die even discutabel is als hypocriet, maar die ik hi ... Klik voor gehele motivatie
21-2-2013Helma Pantus
Vier vallende, mythische mannen gingen haar voor: één was een ondankbare, onbetrouwbare moordenaar, de tweede een dief die geen geheimen kon bewaren, de derde was roekeloos en ongehoorzaam, de vierde hoogmoedig.
Gestraft door de goden kwamen zij i ... Klik voor gehele motivatie
20-2-2013Voebe de Gruyter
Soms staart de kunst naar haar eigen navel, soms steekt zij hand in eigen boezem, soms doet zij aan zelfbevlekking, maar minstens zo vaak doet zij aan publieke zelfkritiek. In de constante culturele revolutie van de moderne kunst (die daarmee geen re ... Klik voor gehele motivatie
19-2-2013Matthew Deleget
Ik verplaats me in het tweede decennium van de vorige eeuw, 1915 om precies te zijn. Mijn vader is vier, mijn moeder één jaar oud, de wereld is nog 19e-eeuws, vol antimakassars, worteldoeken en palmplanten. Ik loop een ruimte binnen en sta voor een z ... Klik voor gehele motivatie
18-2-2013Timo van Grinsven
Stel een zenmonnik geeft me de volgende koan op: ‘cause of itself’. De enige koan die ik ken is ‘the sound of one hand clapping’. Zoals het een leerling betaamt, ga ik meteen nadenken over deze opgave, ook al weet ik dat juist nadenken niet leidt tot ... Klik voor gehele motivatie
17-2-2013Wesley Meuris
Leegte is een wezen dat mij aan kan kijken. Meestal bevindt zij zich tegenover mij, maar zelfs kan ze als ze in mij zit me toch van voren aankijken. In haar eenvoudigste verschijningsvorm kleedt ze zich met de kamer waarin wij ons samen bevinden. Ze ... Klik voor gehele motivatie
16-2-2013Adya van Rees Dutilh
Gistermiddag werd in de Lutherse Kerk aan het Spui te Amsterdam het boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis overhandigd aan minister Jet Bussemaker. Historica Els Kloek is de samensteller van het boek, Irma Boom de vormgever. In ruim 1500 p ... Klik voor gehele motivatie
15-2-2013Thijs Ebbe Fokkens
Het was op de elfde verdieping van een verlaten gebouw dat ik een kamer binnenstapte waar enkele foto’s aan de muur hingen. Een lange jongeman met een pluizige, kleurloze trui, die zich later voorstelde als Matías Criar, draaide om mij heen. In de s ... Klik voor gehele motivatie
14-2-2013Rutger Emmelkamp
De eerste ontmoeting met een kunstwerk is bijna zonder uitzondering visueel, en in het ideale geval ook fysiek. Het diafragmerende oog, het heen en weer neigende hoofd, het langzaam bewegende lichaam, het tijd doorbrengen met het kunstwerk in dezelfd ... Klik voor gehele motivatie
13-2-2013Michael Landy
´Alles wacht op betekenis´ gebruikte ik eens als een tekst voor een kunstwerk in de openbare ruimte. Soms duurt het lang voor een dergelijk simpel maar vergaand inzicht je bereikt. Dat is zelden een kwestie van zoeken, veel meer van toeval. Jaren lat ... Klik voor gehele motivatie
12-2-2013Marjolijn de Wit
Wie begeerte voelt, overbrugt in zijn geest (of is het wezen?) al een afstand tussen het verlangen en het verlangde, tussen het ik-hier en het dat/die-daar. Het kind strekt zijn hand uit, de volwassene kan het zonder handen. Dat simpele besef dat er ... Klik voor gehele motivatie
11-2-2013Jeroen Hoenselaar
Ik ben zuigeling en lig in mijn wieg. Rondom mij, maar vooral boven mij, bevindt zich iets onbestemds. Het heet ‘ruimte’, zo leer ik pas veel later. Dat onbestemde verken ik op kleine schaal met mijn ogen, oren en stem, maar vooral met mijn armen, be ... Klik voor gehele motivatie
10-2-2013Anonymus (Kolumba)
(na vijf uren Rotterdam RE: moeten de beelden bezinken)

Visuele dingen die als een geur binnendringen zonder geur te zijn:

- twee bovenlichamen die elkaar naderen en dan contact maken
- een zonsondergang in de achteruitkijkspiegel va ... Klik voor gehele motivatie
9-2-2013Stijn Peeters
We zijn gewend geraakt om buiten ons dagelijkse leven, waarin de dingen ‘vloeiend’ gezien kunnen worden, de wereld te kennen in enkelvoudige beelden. Krantenfoto’s, de altijd voorhanden zijnde beelden van google image, logo’s en zelfs producten kunne ... Klik voor gehele motivatie
8-2-2013Jaap de Vries
Ik beken: dit is wat ik kies met het gelaat afgewend van het merendeel van de werken van Jaap de Vries. Het is geen landschap maar de plaats van handeling, ‘crime scene’. Complex, virtuoos, raadselachtig is het en met iets dat naar binnen kruipt. In ... Klik voor gehele motivatie
7-2-2013Suzanne van Rest
... Klik voor gehele motivatie
6-2-2013Joncquil
Soms werp je een snelle blik op een vuile zwerver, soms sluit je je ogen voor een deurkruk die omlaag gaat, onderdruk je de laatste beelden van een droom vol lichamen, brengt de lendenen van een voorbijganger iets bij je teweeg, blijft heel de dag ie ... Klik voor gehele motivatie
5-2-2013Vincent van Gogh
Welnu, het heeft mij enorm veel plezier gedaan om dat interieur van niets te maken, een interieur van een eenvoud à la Seurat: met vlakke kleuren, maar grof geborsteld, in de volle verf; de muren bleek-lila, de bodem van een gebroken en vergaan rood, ... Klik voor gehele motivatie
4-2-2013David Claerbout
Een kat overziet de stad, David Claerbout ziet hoe de kat de stad overziet, ik zie hoe de kunstenaar ziet hoe de kat de stad overziet, u, lezer leest hier hoe ik enz. Maar eigenlijk wil ik alleen één ding: de kat zijn en kijken als de kat. Mijn hoogt ... Klik voor gehele motivatie
3-2-2013Giovanni Anselmo
1979, Giovanni Anselmo in het Van Abbemuseum. Ik was student, liep rond, opgewonden, en dacht de hele tijd: zo moet het, dit is wat ik zoek. Die mengeling van sensitiviteit en rationaliteit, het oneindige verbinden met het banale: graniet met kroppen ... Klik voor gehele motivatie
2-2-2013Anke Roder
Zijn vogels een attribuut van het mannelijk domein en planten van het vrouwelijke? Het een betekent een blik naar boven, het andere naar beneden, vogels zijn vluchtig, planten bewegen slechts bij wind. Voor het een is een instrument nodig (de verreki ... Klik voor gehele motivatie
1-2-2013Jozef van Ruyssevelt
Wat maakt dat een beeld doordringt in een diepere laag van de kijker? Ergens resoneert het in wat al aanwezig is: in een herinnering, een gevoeligheid, het persoonlijk beeldarchief, in kennis. Deze ets van Jozef Van Ruyssevelt (1940-1985) dringt door ... Klik voor gehele motivatie


Klik voor lijst van geselecteerde kunstenaars op alfabet.

galeries.nl bestaat al sinds 2000 en biedt informatie over exposities, kunstenaars en kunstinstellingen in Nederland en België. Ondanks de naam betreft het niet enkel informatie over galeries, maar ook over musea. Van oktober 2017 tot mei 2018 was de site tijdelijk uit de lucht. In die periode is de layout van de site gemoderniseerd (van frames naar responsive). Om te helpen de site up-to-date te houden wordt graag een beroep gedaan op vrijwilligers.

Wilt u als vrijwilliger helpen om actuele exposities toe te voegen? Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius