Marije Bouman (1971) is beeldend kunstenaar en kunstpublicist voor het Friesch Dagblad. Zij studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en woont en werkt in Friesland. In 2013 ontving zij een eervolle vermelding van de Gerrit Benner Prijs. Haar werk wordt gepresenteerd door Museum Belvédère, Galerie Hoogenbosch en Het Gemaal van Thom Mercuur.
Het Friese landschap is op indirecte wijze altijd aanwezig in haar tekeningen en schilderijen. Het ijle licht bij de wadden, de meren en de bossen nabij Heerenveen wordt gekoesterd om mentale en fysieke grensgebieden bloot te leggen en te overbruggen. De natuurlijke en kunstmatige begrenzingen in het landschap, zoals rivieren, snelweg, horizon en het eigen lichaam zijn als summiere tekens in het landschap. Werkend vanuit deze intentie ontstaat er druppelsgewijs een ‘compleet’ beeld.

In de maand oktober 2015 zal Marije Bouman als gastschrijver de rubriek Kunst van de Dag verzorgen. Contact en informatie via www.marijebouman.nl.

Gasten op www.galeries.nl selecteren in principe een maand lang dagelijks een werk uit het aanbod van lopende en komende exposities op deze website. Het werkelijke aanbod bij musea en galeries is uiteraard veel groter. Gasten zijn dus beperkt in hun keuze, maar zij kunnen hopelijk toch een soort gidsfunctie vervullen. Bezoekers van de site en abonnees van Kunst Actueel zullen geconfronteerd worden met werken die anders wellicht aan hun aandacht zouden ontsnappen. Bovendien kunnen de motivaties een andere blik op het werk werpen.
Als gast van deze site koos Marije Bouman de volgende werken als Kunst van de dag:
31-10-2015Jan Schoonhoven
Jan Schoonhoven heeft een lange ontwikkeling doorgemaakt voordat hij in 1955 uitkwam op de bekende witte reliëfs waarbij ritme, licht en schaduw de enige componenten zijn waarom alles draait. Hij begon aanvankelijk met abstracte kleurrijke tekeningen ... Klik voor gehele motivatie
30-10-2015Piet Ouborg
Cobra tot Zero is de titel van de dubbeltentoonstelling die vanaf 1 november 2015 te zien is in Museum Flehite en het Mondriaanhuis in Amersfoort. De tentoonstelling op twee locaties toont een selectie uit de omvangrijke collectie van het echtpaar Ro ... Klik voor gehele motivatie
29-10-2015Huug Pleysier
Huug Pleysier (Rotterdam, 1944 – 2000, Groningen) had een zeer eigen visie op de wereld wat ook tot uitdrukking komt in met name zijn etsen. Het werk wordt wel vergeleken met dat van Anton Heyboer en Joseph Beuys. De 8-serie geeft inzicht in de gedac ... Klik voor gehele motivatie
28-10-2015Anke Roder
Anke Roder (Bayreuth, 1964) werkt met encaustiek, pigment met bijenwas als bindmiddel. Laag over laag wordt er een ruimtelijkheid opgebouwd zonder concreet te worden. Vooral bij de tere plantstructuren werkt dit erg goed door de duidelijke vorm op de ... Klik voor gehele motivatie
27-10-2015Han Klinkhamer
Vegetatieve vormen en doorploegde landschappen, dat zijn de thema's van de schilderijen en inktschilderingen van Han Klinkhamer (Oss, 1950). Vooral in het werk waarbij er geen horizon meer zichtbaar is wordt er gespeeld met het abstractieniveau. Er i ... Klik voor gehele motivatie
26-10-2015Jan Moerbeek
Jan Moerbeek heeft het tastende gevoelige handschrift van iemand die vanuit zijn onderbewuste werkt. Er ontstaat een gelaagde droomachtige wereld met krabbels die aan kindertekeningen doen denken. Persoonlijke ervaringen en associaties worden op een ... Klik voor gehele motivatie
25-10-2015Robine Clignett
Robine Clignett (Den Haag, 1948) doet grondig onderzoek naar kleur en het gebruik van pigmenten. Om de kleur optimaal tot uitdrukking te laten komen laat ze zoveel mogelijk weg. Vormen in de natuur, een gedachte of tekst worden tot een abstractie in ... Klik voor gehele motivatie
24-10-2015Chen Wei
Wat gebeurt er hier? Er zijn drie doorgangen te zien, de omgeving is troosteloos maar het licht is prachtig. Het zouden metaforische openingen kunnen zijn naar verschillende tijden of verschillende studiegebieden die vaak afzonderlijk van elkaar best ... Klik voor gehele motivatie
23-10-2015Jan Roos
Het heeft iets raadselachtigs, een schilder die nooit uitgekeken raakt op Harlingen, zijn woonplaats waarbij geen enkele verandering hem lijkt te deren. Decennia lang schildert hij gewoon door alsof de tijd stilstaat. Hij zoekt nooit andere havens op ... Klik voor gehele motivatie
22-10-2015Machiel Braaksma
Machiel Braaksma (1959) creëerde een wereld van assemblages, en een mix van filmfragmenten van surrealistisch aandoende situaties in China onder de naam Harrekrammele. Onder de gelijknamige titel is ook zijn nieuwe kunstenaarsboek uitgegeven, een Fri ... Klik voor gehele motivatie
21-10-2015Bettie van Haaster
… Er is geen andere sleutel tot de dingen. Als werkelijke aandacht.
Niets komt tot ons, of blijft ons bij, waarvoor
Wij niet zelf volledig beschikbaar zijn.

Ida Gerhardt

Deze notitie is te vinden op de website van Bettie van Haast ... Klik voor gehele motivatie
20-10-2015Boele Bregman
Boele Bregman (Aengwirden, 1918 – 1980 Heerenveen) schilderde omdat hij het niet kon laten en bevond zich in de naoorlogse wederopbouw van Nederland in Friesland ver van enig bloeiend kunstcircuit. In zijn beeldende kwaliteiten kan hij zich zeker in ... Klik voor gehele motivatie
19-10-2015Christiaan Kuitwaard
Christiaan Kuitwaard (Sneek, 1965) is een zoekende binnen de beperkingen die hij zichzelf heeft gesteld. Dit leidt vaak tot intrigerende resultaten zoals deze raadselachtige structuur die doet denken aan schelpen in het zand, achtergelaten door het z ... Klik voor gehele motivatie
18-10-2015Lotte van Lieshout
Een droomachtig en eenvoudig beeld. Iemand die kijkt in de nacht zonder lichaam. Het gezicht heeft de kleur van beenderen en beziet de nevelen van het bestaan. ... Klik voor gehele motivatie
17-10-2015William Turner
Deze aquarel van William Turner (1775-1851) 'The scarlet sunset' moet Monet bekend zijn geweest toen hij 'Impression, soleil levant' schilderde, het schilderij waaraan het impressionisme zijn naam te danken heeft. De schimmige vormen in de verte en d ... Klik voor gehele motivatie
16-10-2015Giorgio Morandi
Dit is een late Morandi. Verstild.
De objecten zijn al lang niet meer op zichzelf staande dingen maar zij vormen een perfecte eenheid met elkaar en achtergrond. Zij worden boven hun betekenis uitgetild. ... Klik voor gehele motivatie
15-10-2015Kees de Goede
Perpétuel is de titel van de expositie van Kees de Goede (Koog aan de Zaan, 1954) in het De Pont Museum. De cirkel en het ronde schilderij is kenmerkend voor zijn werk, waarmee hij de overgang tussen hemelse en aardse sferen tracht te verbeelden. Zij ... Klik voor gehele motivatie
14-10-2015Martin Tissing
Martin Tissing (Groningen, 1936) is een schilder van de kleur, met waardering voor de kunstgeschiedenis en een hang naar het ongrijpbare. Hij is als het ware verankerd in de stad Groningen, geboren, getogen en heeft vanuit dit ijkpunt decennia lang z ... Klik voor gehele motivatie
13-10-2015Tjibbe Hooghiemstra
Het Tweede Tekeningenfestival bij Galerie Witteveen is vandaag helaas afgelopen. Voor diegenen die het gezien hebben moet het een feest geweest zijn. Een grote diversiteit aan tekenkunst waaronder al het werk op papier geschaard wordt, welke techniek ... Klik voor gehele motivatie
12-10-2015Bram van Velde
Bram van Velde (Zoeterwoude-Rijndijk, 1895 – 1981, Grimaud, Frankrijk) werd geboren aan het eind van de 19e eeuw. Hij groeide op onder armoedige omstandigheden waarbij hij regelmatig moesten verhuizen. Al jong kwam zijn uitzonderlijke tekentalent naa ... Klik voor gehele motivatie
11-10-2015Barteld Evenhuis (Barteld)
Wordt deze man doodgereden? Hij loopt op het randje van twee werelden. Zijn eigen wereld is duidelijk het sterkst tegenwoordig. Het razende verkeer is slechts van voorbij gaande aard.

Vandaag wordt de expositie van Barteld geopend. Bij Barteld ... Klik voor gehele motivatie
10-10-2015Jan Mankes
Een mooi en teer zelfportret van Jan Mankes dat hij gemaakt moet hebben toen hij nog in De Knijpe woonde. Vanuit Den Haag kreeg hij opgezette vogels toegestuurd van de sigarenfabrikant A.A.M. Pauwels die veel bewondering had voor zijn werk en waarmee ... Klik voor gehele motivatie
9-10-2015Ed Dukkers
Zijn leven lang heeft Ed Dukkers (Zandvoort aan Zee, 1923 - 1996 Amsterdam) in de marge van de kunstontwikkelingen van zijn tijd verkeerd. Na de oorlog doet hij mee met de tentoonstelling ’10 jonge schilders’ die door Willem Sandberg in het Stedelijk ... Klik voor gehele motivatie
8-10-2015Edvard Munch
Van Gogh en Munch blijken opvallend veel met elkaar gemeen te hebben. Dat wordt uitgelicht bij de huidige tentoonstelling in het Van Goghmuseum en de bijbehorende catalogus.
Edvard Munch is altijd één van mijn favorieten geweest, lang en dwingend ... Klik voor gehele motivatie
7-10-2015Jan Snijder
De schilderijen van Jan Snijder schuiven steeds meer in de richting van de abstractie en muziek. 'Between time, sound and image' is de titel van de expositie die alleen a.s. vrijdag en zondag nog te zien is in het Melklokaal. Het merendeel van de sch ... Klik voor gehele motivatie
6-10-2015Willem van Althuis
Het licht pulseert in de schilderijen van Willem van Althuis. Een verre aanduiding van de horizon, meer is er niet. Met kleine kwaststreken lopen de kleuren geleidelijk in elkaar over. Joost Zwagerman schreef er lyrisch over en opende ook vol vuur de ... Klik voor gehele motivatie
4-10-2015Evi Vingerling
Wat is dat toch, die hang naar rust en het deelgenoot willen of kunnen worden van het universum zoals Evi Vingerling in haar werk nastreeft? Een goede vraag voor een zondag. Het ligt in de lijn van populaire tendensen zoals 'mindfulness' en 'flow' ge ... Klik voor gehele motivatie
3-10-2015Jenny Wilson
Het werk van Jenny Wilson (Groot-Brittannië, 1982) heeft iets ongemakkelijks. Zij zoekt het spanningsveld tussen wat is en wat was. Daar laat zij alle mogelijke technieken op los, vroeger in verf en andere (ook ongebruikelijke) materialen waarmee ges ... Klik voor gehele motivatie
2-10-2015Sjoerd de Vries I
Sjoerd de Vries (Oudehaske, 1941) kerft zijn portretten en landschappen in karton en gebruikt daarbij olieverf, pigmenten en plamuur. Dit zelfportret is zeer immaterieel. Het gezicht gaat op in het lichtende vlak achter hem, dat een raam zou kunnen z ... Klik voor gehele motivatie
1-10-2015Riek Milikowski-de Raat
Riek Milikowski – de Raat komt uit een Christelijk arbeidersmilieu en groeide op in de vooroorlogse Jordaan van Amsterdam. Na de lagere school moest zij meteen bijdragen aan het gezinsinkomen maar vanaf 1936 kon zij dankzij haar talent één avond in d ... Klik voor gehele motivatie


Klik voor lijst van geselecteerde kunstenaars op alfabet.

Galeries.nl is na een afwezigheid van een half jaar sinds begin mei 2018 weer in de lucht. Om te helpen de site up-to-date te houden hebben diverse vrijwilligers zich reeds aangemeld:
- Willemijn Vesseur
- Sascia Vos
- José Jonkergouw
- Ron Schöningh

Wilt u ook als vrijwilliger helpen om actuele exposities toe te voegen? Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius